Rodzina procesorów Intel® Core™

Rób wszystko z większą wydajnością i sprawnością. Witamy na nowym poziomie tworzenia, grania i komunikowania.

Informacje o produkcie: Procesory Intel® Core™ 13. generacji do komputerów stacjonarnych ›

Informacje o produktach i wydajności

1

Na podstawie ulepszonych możliwości podkręcania, zapewnionych przez kompleksowe narzędzia Intel®, i unikalnych możliwości dostrajania architektury. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Podkręcanie może spowodować anulowanie gwarancji lub niekorzystnie wpłynąć na stan techniczny systemu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/overclocking.

2

Działanie sieci Wi-Fi 6E GHz wymaga użycia produktów Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) w połączeniu z systemami operacyjnymi i routerami/punktami dostępu/bramkami obsługującymi standard Wi-Fi 6E wraz z regionalnym przydziałem pasma i wymaganymi certyfikatami ustawowymi. Więcej informacji można znaleźć na stronie intel.com/performance-wireless.

3

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie https://www.intel.pl.

4

Intel i logo Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli. (W przypadku używania znaków towarowych i nazw innych firm).