Informacje o produktach i wydajności

1

Intel Over The Air (OTA) multi-client Wi-Fi testing in a typical consumer home network environment highlighted major reductions in Zoom videoconferencing latency due to 160 MHz channels and the core technology advantages of Wi-Fi 6/6E vs. Wi-Fi 5.

2

Intel Over The Air (OTA) multi-client Wi-Fi testing in a typical IT-managed classroom network environment highlighted major improvements in total network capacity and maximum client speeds due to 160 MHz channels and the core technology advantages of Wi-Fi 6/6E vs. Wi-Fi 5.

3

Versus standard Wi-fi. See intel.com/performance-wireless for details. Not available on all OEM Designs. Results may vary.

4

Subject to 6 GHz band availability, operating system support, and router compatibility. Details at www.intel.com/performance-wireless.

5

Połowa całkowitej liczby uczących się osób – około 826 milionów uczniów – przebywających poza szkolnymi klasami z powodu pandemii COVID-19 nie ma w domu dostępu do komputera, a 43% (706 milionów) nie ma w domu dostępu do Internetu, w czasie gdy cyfrowa nauka na odległość jest wykorzystywana do zapewnienia ciągłości edukacji w zdecydowanej większości krajów”. UNESCO 21.04.2020 – „Niepokojąca przepaść cyfrowa w nauczaniu na odległość” https://en.unesco.org/news/startling-digital-divides-distance-learning-emerge.

6

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.pl/PerformanceIndex.