{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"OR":["etm-9a7b8955635d49179cca093bda69de35","etm-9f1aed106ecb4e24a79f30995ab8cf4a","etm-5a1880bb622649f2a853b7a1af283ae5","etm-24d4c19091954879b2086f540e0ee265","etm-7f9759ea053047d8a49760b0c84fe7e1","etm-c1d3ae648e3a49acae107ea01d6b899d","etm-4bbe71bd565a4a8b94bee1be210262a7","etm-AD760749-DB9B-4EEC-BEDD-2628E9167CCC"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"772336","resultPerPage":0.0,"filters":[{"facetId":"lastupdated","type":"lastupdated","deprecated":true,"name":"lastupdated","position":0},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":1},{"facetId":"@stm_10289","field":"stm_10289","type":"specific","basePath":"rdc Platform Codenames","displayName":"Codenames","deprecated":false,"rootFilter":"","position":2}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[],"updateCollateralMetadataEnabled":true}

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.