Systemy centrów przetwarzania danych Intel® (Intel® DCS)

Do 2024 roku nawet 80% obciążeń roboczych będzie obsługiwanych z użyciem architektury chmurowej1. Wstępnie certyfikowane i w pełni zweryfikowane systemy centrów przetwarzania danych Intel® (Intel® DCS) pomagają przyspieszyć i uprościć przejście do chmury. Do wyboru jest cała gama wstępnie skonfigurowanych serwerów. Można też skonfigurować własny system do określonych potrzeb.

Znajdź autoryzowanego dostawcę Intel® ›

Systemy centrów przetwarzania danych Intel® (Intel® DCS)

Informacje o produktach i wydajności

1 Analiza firm Intel i Bain, 2016 r.