Produkty Intel® DCS (Data Center Systems) dla infrastruktury HCI z certyfikatem zgodności z oprogramowaniem VMware vSAN

Produkty Intel® Data Center Systems na potrzeby HCI z certyfikatem VMware vSAN to wstępnie certyfikowane i zweryfikowane rozwiązania przyspieszające i upraszczające wdrażanie nowoczesnych stosów HCI. Systemy te zapewniają duży zakres możliwości konfiguracji, aby sprostać wymaganiom szerokiego zakresu obciążeń roboczych. Infrastruktura hiperkonwergentna (HCI) upraszcza wdrażanie infrastruktury centrów danych i zarządzanie nią, a nowoczesne stosy HCI umożliwiają wdrożenia hybrydowe i wielochmurowe.

Produkty Intel® DCS (Data Center Systems) dla infrastruktury HCI z certyfikatem zgodności z oprogramowaniem VMware vSAN