Informacje o produktach i wydajności

12 razy większa wydajność we/wy w porównaniu z poprzednią generacją, w porównaniu z PCIe 5.0 przy prędkości transferu 32 GT/s w porównaniu z PCIe 4.0 przy 16 GT/s.
2Pamięć DDR5 dla 1,5-krotnej przepustowości pamięci w porównaniu z pamięcią DDR4 porównuje skalowalny procesor czwartej generacji Intel® Xeon® z 8 kanałami DDR5 przy nawet 4800 MT/s dla 1 DIMM na kanał (1 DPC) w porównaniu z procesorem skalowalnym trzeciej generacji Intel® Xeon® z 8 kanałami DDR4 przy 3200 MT/s dla 2 modułów DIMM na kanał (2 DPC).

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.