{"limitDisplayedContent":"showAll","collectionRelationTags":{"relations":{"EXCLUDE":["etm-98109f19d4f24b6dad7442422a995aee"],"AND":["etm-F2ABD53A-0397-4AC7-9571-C81334C42359"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"650249","resultPerPage":24.0,"filters":[{"facetId":"PlatformCodename","type":"PlatformCodename","deprecated":true,"name":"PlatformCodename","position":0},{"facetId":"@stm_10385_pl","field":"stm_10385_pl","type":"hierarchical","basePath":"Primary Content Tagging","displayName":"Product","deprecated":false,"rootFilter":"","position":1},{"facetId":"ContentType","type":"ContentType","deprecated":true,"name":"ContentType","position":2},{"facetId":"OperatingSystem","type":"OperatingSystem","deprecated":true,"name":"OperatingSystem","position":3}],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-F2ABD53A-0397-4AC7-9571-C81334C42359"],"cardView":false,"ignoreSoftware":true,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","newWrapperPageEnabled":true,"descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":false,"dateColumn":false,"versionColumn":false,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"Data","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"Wersja","width":135,"selected":true}],"updateCollateralMetadataEnabled":true}

Informacje o produktach i wydajności

1

O 40% wyższa wydajność (SPECrate2017_int_base): konfiguracja: SPEC CPU2017, pamięć operacyjna w trybie 3200 MT/s, skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji w porównaniu z poprzednią generacją skalowalnych procesorów Intel® Xeon®. Skalowane procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji z kodami produktu kończącymi się na (H) lub (L) nie są obsługiwane. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.pl/benchmarks.