Informacje o produktach i wydajności

1

Informacje o obciążeniach i konfiguracjach można znaleźć na stronie www.Intel.com/PerformanceIndex. Wyniki mogą się różnić.