Wszystko zaczęło się w stołówce firmy Intel: o tym, jak Darryl Adams popularyzuje włączające projektowanie komputerów

Tworzenie technologii, która poprawia życie każdego człowieka na świecie

  • Opracowujemy wieloletnią strategię, która ma na celu wprowadzenie dostępnych technologii komputerowych do wszystkich produktów firmy Intel, włączenie osób z niepełnosprawnościami do procesu projektowania i dostarczanie technologii, które zwiększają możliwości wszystkich ludzi.

  • Program zajmuje się technologiami komputerowymi, takimi jak Assistive Touch, która umożliwia dotknięcie ekranu komputera i wysłuchanie odczytywanych na głos treści, nawet tych treści, które są czasami niedostępne.

  • Te działania w zakresie dostępnych technologii są częścią długoterminowego zaangażowania firmy Intel i całej branży. Wspólnie z naszymi partnerami staramy się zapewnić, że każda produkowana przez nas platforma komputerowa jest dostępna dla większej liczby osób niż poprzednia.

author-image

Według

Ułatwianie dostępu do technologii

Misja Darryla Adamsa, aby produkować bardziej dostępne komputery, zaczęła się od pomysłu, na który wpadł w stołówce firmy Intel w 2007 r. Adams spotkał się ze współpracownikiem, aby omówić nowy hobbystyczny projekt: urządzenie, które skanuje wydrukowany tekst i odczytuje go na głos dla osób z poważną dysleksją, jak jego kolega, lub niedowidzących, jak Adams.

„On zrobił pierwszy prototyp ze styropianu i natychmiast zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak można z niego korzystać, będąc osobą niewidomą lub niedowidzącą” – mówi Adams.

„I wtedy zdałem sobie sprawę, że wspólnie z tymi wszystkimi genialnymi ludźmi w firmie Intel możemy rozwijać tego rodzaju rozwiązania w ramach oddolnej inicjatywy”.

Adams nie bez powodu pasjonuje się tematem dostępności. W wieku 14 lat zdiagnozowano u niego barwnikowe zwyrodnienie siatkówki – chorobę zwyrodnieniową oczu, która stopniowa pogarszała jego wzrok. Ponadto będąc w college'u, doznał wypadku, w wyniku którego stracił słuch w jednym uchu. Chociaż na początku swojej kariery próbował bagatelizować te ograniczenia, w pewnym momencie stało się oczywiste, że nie da się utrzymać status quo. Wiedziałem, że muszą być jakieś lepsze rozwiązania”.

Po tym pierwszym spotkaniu zaczął tworzyć te rozwiązania. Wczesnym prototypem został Intel Reader – pierwsze w swoim rodzaju urządzenie wspomagające, wprowadzone na rynek w 2009 r. Dzięki temu Adams „dostrzegł ogromną szansę dla firmy Intel i całej branży, aby znaleźć rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością. I pomyślałem, że to może być praca na pełny etat”.

W ciągu kolejnych piętnastu lat Adams zajmował się tą pracą. Obecnie jest dyrektorem ds. dostępności w najlepszych zespołach firmy Intel składających się z ekspertów z różnych organizacji, którzy chcą wprowadzić dostępność do wszystkiego, czym zajmuje się firma Intel – począwszy od komputerów.

Popularyzowanie integracyjnego projektowania komputerów

W ramach programu innowacji w zakresie dostępnych technologii komputerowych prowadzone są strategiczne działania mające na celu wprowadzenie projektowania integracyjnego do całej oferty komputerów firmy Intel. Oznacza to „włączenie osób z niepełnosprawnościami do każdego etapu”, aby opracować nowe technologie, takie jak Assistive Touch – możliwość dotknięcia i odsłuchania, która jest obecnie w fazie testowania prototypu i może docelowo zostać wbudowana w układy firmy Intel.

Ten rodzaj inkluzywnych innowacji jest obecnie ważniejszy niż kiedykolwiek dla ponad 1 miliarda osób na całym świecie z różnymi formami niepełnosprawności. „Dzisiaj praca, szkoła i inne doświadczenia są oparte na naszej zdolności do tworzenia, użytkowania i komunikowania się w tym cyfrowym świecie” – mówi Adams. „Musimy zadbać o to, aby wszyscy byli częścią tego świata”.

W przypadku technologii Assistive Touch oznacza to szczegółowe testy na poziomie użytkownika, aby zrozumieć, jak osoby niedowidzące korzystają z czytników ekranu (aplikacje komputerowe, które odczytują na głos tekst i obrazy wyświetlone na ekranie), jakie napotykają przeszkody i w jaki sposób może im pomóc możliwość dotknięcia i odsłuchania. Uzyskana technologia umożliwia ludziom dotknięcie i odsłuchanie tekstu, w tym również elementów, które są często niedostępne, jak ekrany BIOS, infografiki i inne obrazy, które zawierają tekst.

To jeden z przykładów wieloletniej strategii identyfikowania możliwości w zakresie bardziej dostępnych technologii i wprowadzania ich na rynek, zawsze priorytetowo traktując doświadczenia osób z niepełnosprawnościami. W ramach programu prowadzona jest ścisła współpraca z inżynierami w całej branży, grupami zasobów pracowniczych firmy Intel dla osób z niepełnosprawnościami oraz Interactive Technology Usability Lab w Shepherd Center, aby zastosować ich uwagi w planach rozwoju, prototypach i produktach.

Dostarczanie nowych możliwości korzystania z komputerów, takich jak Assistive Touch

Dziś ta rzeczywistości nabiera kształtu dzięki współpracy między ekspertami firmy Intel w tej dziedzinie, od zespołów Intellectual Property Group (IPG), które tworzą podstawowe bloki IP systemu na chipie (SoC) przez ekspertów komputerowych w Client Computing Group po badaczy w laboratoriach firmy Intel. Zespoły te wspólnie zajmują się wieloma projektami – od miejsc pracy przez nawigację po inkluzywne gry komputerowe. I są tak samo zaangażowani jak Adams: „Ludzie widzą potencjał zmiany. Szukają tych możliwości, a to przekłada się na wspaniałe środowisko pracy”.

Ta praca koncentruje się na rzeczywistych doświadczeniach. Podczas udoskonalania prototypu Assistive Touch zespół podjął współpracę z Shepherd Center w celu przeprowadzenia dwunastu 1-godzinnych sesji z udziałem osób niedowidzących, aby uzyskać ich opinie. Uczestnicy stwierdzili, że prototyp oferuje zupełnie nowe dotykowe wrażenia podczas korzystania z ekranu komputera.

A co ważniejsze, zauważyli braki i zgłosili pomysły na to, jak ułatwić korzystanie z niego. Obejmowały one opisy audio ogólnego układu strony, wibracje, które pomagają poruszać się po ekranie i odczytanie od razu całej linii tekstu. Te spostrzeżenia pomogą rozwijać projekt technologii Assistive Touch, podczas gdy zespoły IPG zastanawiają się nad tym, jak wprowadzić ją do procesorów firmy Intel.

Pomagamy wnieść głos osób z niepełnosprawnościami do badań i procesu tworzenia produktów firmy Intel. Dostarczając spostrzeżenia, identyfikując niespełnione potrzeby i pracując bezpośrednio z inżynierami firmy Intel, pomagamy tworzyć komputery, które są bardziej dostępne i bardziej przydatne dla osób z niepełnosprawnościami.

— dr John Morris, FACRM, starszy badacz kliniczny, Shepherd Center

Gry komputerowe są kolejnym priorytetowym obszarem. W zeszłym roku zespół zorganizował wydarzenie online dla graczy z niepełnosprawnościami, przeprowadził badania i połączył się z Humphreyem Hanleyem – graczem, którego motto brzmi: „Bez rąk, bez wymówek”. Firma Intel wysłała mu zestaw części komputerowych, a on transmitował na żywo, jak buduje komputer do gier, bez użycia rąk.

Inne projekty obejmują odnajdywanie dróg w pomieszczeniu za pomocą map taktycznych, dotykowe etui na telefon i badania dotyczące miejsc pracy wspomaganych sztuczną inteligencją. Wszystko to ma na celu zrozumienie wyzwań, przed którymi stoją ludzie z różnymi niepełnosprawnościami i pomoc w ich rozwiązaniu dzięki technologii.

Przyszłość dostępności

W ramach strategii korporacyjnej odpowiedzialności społecznej RISE (ang. Responsible, Inclusive, Sustainable, and Engaged - tj. Odpowiedzialny, Otwarty, Zrównoważony i Zaangażowany) firma Intel wyznaczyła sobie za cel zatrudnianie 10% pracowników, którzy identyfikują się jako osoby z niepełnosprawnością, a także przyjęcie projektowania integracyjnego we wszystkich zespołach zajmujących się wrażeniami użytkowników do 2030 r. Firma Intel powołała również zespół ds. dostępności w ramach Biura Odpowiedzialności Korporacyjnej, którego zadaniem jest dbanie o to, aby firma Intel była inkluzywnym, dostępnym miejscem pracy dla ludzi z niepełnosprawnościami.

Na temat przyszłości Adams mówi: „Jesteśmy u progu wielkich rzeczy. Musimy nieustannie zwiększać możliwości technologii komputerowych i angażować partnerów zewnętrznych oraz partnerów z branży”.

„Będzie to miało ogromne znaczenie”.