Poznaj dwóch antropologów, którzy pomagają kształtować przyszłość komputera

Dr Sheetal Agarwal, główny menedżer ds. badań projektowych, Windows UX Research, Microsoft*

I Ken Anderson, główny inżynier firmy Intel

Najpierw ludzie: jak antropolodzy firm Microsoft i Intel pomagają ekosystemowi dostarczać rzeczywiste wrażenia z użytkowania komputera.

  • Spostrzeżenia antropologiczne wpłynęły zarówno na projekt systemu Windows 11, jak i na współpracę firmy Intel z producentami OEM w przypadku ponad stu laptopów zweryfikowanych dla platformy Intel® Evo™.

  • Partnerzy OEM opierają się na badaniach skoncentrowanych na potrzebach ludzkich prowadzonych przez firmy Microsoft i Intel przy projektowaniu komputerów, których ludzie potrzebują dzisiaj, a także tych, których będą chcieli w przyszłości.

  • Badania przeprowadzone przez firmy Intel i Microsoft wyznaczyły kierunek innowacji w dziedzinie komputerów osobistych na najbliższe lata, otwierając nowe możliwości, ponieważ komputer będzie coraz bardziej centralnym urządzeniem w życiu ludzi.

author-image

Według

Ponad miliard ludzi korzysta z komputerów z systemem Windows jako podstawowych urządzeń do pracy, nawiązywania kontaktów, nauki i zabawy1. W branży komputerów tak szerokie wykorzystanie stwarza podstawowe wyzwanie. Jak tworzyć doświadczenia komputerowe, których ludzie oczekują w szybko zmieniającym się świecie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, od ponad 10 lat firmy Microsoft i Intel prowadzą pionierskie badania skoncentrowane na człowieku. W obu firmach zespoły, składające się z antropologów i badaczy doświadczeń użytkowników (UX), wypracowują niekonwencjonalne w branży technologicznej podejście: zaczynając od ludzi, a nie od technologii. Następnie wykorzystują szczegółowe badania przy współpracy z projektantami, zespołami inżynieryjnymi, partnerami OEM i innymi. Naszym celem jest opracowywanie odpowiednich możliwości na potrzeby tego, jak ludzie na co dzień korzystają ze swoich komputerów.

System Windows 11 i platforma Intel® Evo™ umożliwiają zaprezentowanie podejścia firm Microsoft i Intel w działaniu. Poprzez skupienie się na perspektywie ludzkiej w innowacjach komputerowych naszym zespołom badawczym udało się zidentyfikować podstawowe trendy, takie jak wzrost wykorzystania komputerów, który przyspieszył znacznie podczas pandemii COVID-19. Dzięki temu ludzie mogą polegać na urządzeniach z systemem Windows i technologiami Intel® w realizacji potrzeb zawodowych i osobistych. My pracujemy już nad tym, co przyniesie przyszłość.

Znajdź swój przepływ: system Windows 11

Dr Sheetal Agarwal, główny menedżer ds. badań projektowych, Windows UX Research, Microsoft

Nawet przed pandemią zespoły badawcze firm Microsoft i Intel słyszały ten sam przekaz: ludzie chcą, aby komputery ułatwiały koncentrację na zadaniach i zmianę ról ogrywanych w ciągu dnia. W firmie Microsoft zaczęliśmy szukać sposobów rozwoju systemu Windows w sposób, który ułatwiłby ludziom „płynąć z prądem”.

Na przykład system Windows 11 oferuje obecnie scentralizowane menu Start i usprawnione Ustawienia. Te funkcje pojawiły się w rezultacie badań i mają na celu ułatwienie ludziom porządkowania zadań i realizacji celów, zwłaszcza w zajętym, rozpraszającym otoczeniu pracy z domu.

Gotowość na prawdziwe wyzwania rzeczywistości: platforma Intel® Evo™

Ken Anderson, główny badacz, Intel

Gdy zakłócenia związane z COVID-19 zwiększyły zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane doświadczenia komputerowe, firma Intel była gotowa do działania. Już wcześniej pracowaliśmy nad platformą Intel® Evo™ i wprowadziliśmy ją na rynek w 2020 roku, po latach badań, wywiadów i obserwacji ludzi korzystających z laptopów w domu, w pracy i w podróży. Aby zweryfikować te projekty, firma Intel ściśle współpracuje z partnerami w celu zapewnienia czterech kluczowych doświadczeń, o których wiemy, że są pożądane i potrzebne ludziom: szybkość reakcji, długi czas pracy baterii, szybkie ładowanie i natychmiastowe budzenie.

Nawiązaliśmy współpracę w branży, aby współtworzyć i weryfikować ponad 100 laptopów na platformie Intel® Evo™. Jest to ważne w obecnych warunkach, ponieważ coraz więcej osób używa komputerów zarówno do celów osobistych, jak i do pracy czy nauki2. I nie jest zaskoczeniem, że dłuższy czas pracy baterii (nr 1) i szybsza wydajność (nr 2) pozostają na szczycie listy pożądanych cech laptopów2. Tej jesieni firma Microsoft ogłosiła nową ofertę marki Surface, w tym pierwsze urządzenie laptop-to-tablet dla użytkowników indywidualnych na platformie Intel® Evo™.

Co dalej: umożliwienie bezproblemowego połączenia

Firmy Microsoft i Intel pomagają branży w dostosowaniu do pojawiających się trendów. Zespoły badawcze firmy Microsoft zaobserwowały, jak ludzie ewoluują i dostosowują różne urządzenia do majsterkowania, tworzenia domowych centrów produktywności, współpracy i kreatywności. Dane sugerują, że praca z domu i inne hybrydowe środowiska pracy już z nami zostaną. Potwierdza to ostatnie globalne badanie przeprowadzone przez firmę Intel — od 2019 r. urządzenia peryferyjne, takie jak słuchawki, głośniki, kamery internetowe, mikrofon i myszy, są coraz powszechniej używane2.

Bazując na tych spostrzeżeniach, firma Intel współpracuje z producentami OEM, aby określić, w jaki sposób różne urządzenia mogą bezproblemowo łączyć się ze sobą, przy użyciu mniejszej liczby przewodów, w celu usprawnienia funkcjonowania biur domowych. Natomiast zespoły Microsoft nadal wdrażają funkcje ułatwiające prowadzenie wideokonferencji i współpracę.

Długoterminowe znaczenie badań obu firm może być duże. Rozwój łatwiejszej współpracy wirtualnej może przyczynić się do demokratyzacji pracy, zapewniając większe możliwości tym, którzy muszą łączyć się na odległość. Możemy być również świadkami nowych rodzajów wydarzeń hybrydowych, które łączą w sobie najlepsze cechy nieplanowanych kontaktów osobistych i wygody wirtualnej.

Patrząc w przyszłość: przewidywania na rok 2022 i lata następne

Poprzez skupienie się na tym, jak ludzie obecnie korzystają z komputerów i czego będą potrzebować w przyszłości, widzimy kilka kluczowych obszarów:

  • Może się okazać, że komputer będzie musiał zmienić się z platformy czysto obliczeniowej w platformę czujnikową, z funkcjami adaptacyjnymi, jakie można znaleźć w najnowszych laptopach. Komputer może lepiej wyczuwać otoczenie i inne urządzenia, a następnie dostosowywać zużycie energii, temperaturę, ekrany prywatności oraz sposób, w jaki awatar użytkownika pojawia się na wirtualnych imprezach lub w aplikacjach do współpracy.
  • Obserwujemy również większe zapotrzebowanie na funkcje ułatwiające tworzenie, poza tradycyjną koncentracją na indywidualnej produktywności. Gdy ludzie zaczynają tworzyć w sposób cyfrowy, komputery mogą wykorzystywać sztuczną inteligencję do automatyzacji żmudnych zadań projektowych, dzięki czemu stają się one płynniejsze i mniej nużące.
  • Wreszcie nasza branża musi zwrócić uwagę na to, w jaki sposób komputery „czynią dobro” — dla poszczególnych ludzi, społeczeństwa i planety. Jest to kluczowe w kontekście rosnącej koncentracji na zdrowiu i wpływie na środowisko, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi.

Gdy branża projektuje te przyszłe doświadczenia związane z komputerami, naszym zadaniem jest pomoc w jasnym określeniu, czego ludzie potrzebują, co rozwiązuje ich problemy i co wywołuje ich zachwyt. Dzięki tym wskazówkom jedne z największych umysłów inżynierskich mogą dostarczać świadomych doświadczeń informatycznych.

Informacje o produktach i wydajności

1Microsoft Story Labs. „Microsoft w liczbach”. 2018 r. https://news.microsoft.com/bythenumbers/en/homepage
2Dane pochodzą z ankiet przeprowadzonych w Niemczech, Chinach i USA w 2020 r. Porównuje się to z danymi z 2019 r. (sprzed pandemii koronawirusa), dotyczącymi osób w wieku 18-64 lat, które posiadają takie urządzenia i korzystały z nich w ciągu ostatnich 30 dni.