Tanio pokonuj kolejną falę zapotrzebowania na dane

Wraz z wykładniczym wzrostem ilości danych na świecie globalna infrastruktura chmurowa, w której będzie znajdować się duża część tych danych, musi się dostosować, aby uniknąć ryzyka przeciążenia. Tradycyjne architektury pamięci i pamięci masowej często mają zbyt ograniczoną pojemność lub wydajność, aby sprostać typowemu zapotrzebowaniu na dane w czasie rzeczywistym.