Informacje o produktach i wydajności

1

Partnerzy uczestniczący w projekcie NEXTGenIO:

  • Arctur: centrum systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) specjalizujące się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, które zapewnia specjalistyczną wiedzę w zakresie obciążeń przemysłowych.
  • ARM/Allinea: producent wiodących narzędzi do profilowania, które obejmują między innymi informacje o wydajności we/wy i NVRAM.
  • Barcelona Supercomputing Center: opracowuje zoptymalizowane systemy plików i oprogramowanie pośredniczące do przechowywania obiektów dla systemu NEXTGenIO; specjalista w zakresie obciążeń uczenia maszynowego.
  • EPCC na Uniwersytecie w Edynburgu: opracowuje oprogramowanie systemowe do planowania zestawów danych, tworzy aplikacje symulacyjne i pracuje nad charakterystyką aplikacji.
  • European Centre For Medium-Range Weather Forecasts: opracowuje narzędzie do generowania obciążeń i zapewnia kompleksową obsługę prognoz pogody średniego zasięgu.
  • Fujitsu: zapewnia specjalistyczną wiedzę w zakresie sprzętu HPC; dysponuje zespołem programistów i zakładem produkcyjnym w Augsburgu w Niemczech.
  • Intel: dostarcza technologię NVRAM i technologię systemową, opracowuje charakterystykę obciążeń roboczych i przeprowadza testy porównawcze.
  • Politechnika w Dreźnie: opracowuje wiodące narzędzia, które zapewniają nieosiągalne dotychczas szczegółowe informacje na temat operacji we/wy i zachowania pamięci NVRAM.