Intel® QLC Technology Built for the PC. Industry-Leading Innovation.1

Key Benefits

  • PCIe* performance and high capacity

  • Intel® QLC Technology leadership

  • Why Intel?

author-image

Według

Meet today’s storage needs and prepare for the growing demands of tomorrow with the high capacity, affordable Intel® SSD 665p Series built on Intel® QLC 3D NAND Technology. Continuing Intel’s technology leadership in QLC 3D NAND technology development and quality manufacturing, the Intel SSD 665p Series is the first 96-layer QLC-based PCIe* SSD.1

PCIe* Performance and High Capacity

With up to 2TB capacity on a single drive, the Intel® SSD 665p Series offers great value for everyday computing and mainstream gaming and content creation. The thin M.2 80mm form factor, perfect for notebooks, desktops and mobile devices, is powered by Intel’s innovative QLC technology.

The Intel® SSD 665p Series, the latest Intel® QLC 3D NAND SSD, offers improved performance and up to 1.5x the endurance, up to 600 TBW, as compared to Intel’s previous QLC SSD.2 Delivering capacity-optimized NVMe* performance, the QLCbased SSD is an intelligent storage option for everyday computing needs.

Intel® QLC Technology Leadership

Intel® QLC Technology offers performance, high capacities, quality, and reliability. The innovative floating gate architecture has tight, symmetrical layers and no cell overhead. Additionally, this dynamic architecture changes cell configuration to meet customer demands for storage capacity and performance.

Why Intel?

Intel knows workloads, and we architect our product to excel in real world use. Our complete product life cycle support extends from ecosystem enabling to postsales support. The result is drives with robust and lasting data integrity, reliable performance, and platform confidence.

Informacje o produktach i wydajności

1

Na podstawie prognozowania Intel NSG i badań innych firm.

2

Porównanie dysku SSD Intel® z serii 665p z dyskiem Intel® SSD z serii 660p. Informacje o produkcie: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/products/docs/memory-storage/solid-state-drives/consumer-ssds/660p-series-brief.html.

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu.
Firma Intel nie udziela żadnej wyrażonej wprost ani dorozumianej gwarancji, w tym – bez ograniczeń – dorozumianej gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszenia praw ani żadnej gwarancji wynikającej w trakcie realizacji zadań, przebiegu sprzedaży lub użytkowania w handlu.
Intel, logo Intel i inne znaki są znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych.
Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw osób trzecich.