Bezkonkurencyjna platforma Intel vPro®

Obsługiwane przez procesory Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji do laptopów i procesory Intel® Xeon® W-11000 do przenośnych stacji roboczych.

Najważniejsze cechy

 • Wbudowany i bezpieczniejszy fundament. Platforma Intel vPro® zapewnia solidniejszą ochronę cennych dóbr firmowych, dzięki mocnym funkcjom zabezpieczeń sprzętowych.

 • Nowoczesne funkcje zarządzania dla zespołu IT. Opłacalne zarządzanie od początkowej aprowizacji, po przejście sprzętu w stan spoczynku, niezależnie od lokalizacji urządzenia.

 • Niezawodne i stabilne platformy. Walidacja na podstawie rygorystycznych przypadków użycia w różnych branżach oraz interoperacyjność sprzętu, pomagają utrzymać stabilność systemu, nawet w zmiennych środowiskach systemowych.

 • Wydajność sprzętu klasy biznesowej. Zwiększ produktywność i popraw doznania użytkowe pracowników, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Bezkonkurencyjna platforma do komputerów przenośnych

Obecnie coraz więcej firm i podwykonawców świadczących usługi IT zauważa, że urządzenia z platformą Intel vPro® mogą stanowić niezawodną podstawę dla rozwoju i ciągłości działalności firmy, a ponadto spełniają wymagania technologiczne nowoczesnych pracowników.

Bezkonkurencyjna platforma Intel vPro® jest pozytywnie oceniana zarówno przez użytkowników, jak i zespoły IT, niezależnie od miejsca pracy.

Dzięki nowej architekturze procesora zapewniającej wydajność klasy biznesowej kompleksowym funkcjom zabezpieczeń sprzętowych i optymalnej ocenie użytkowników procesory Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji do laptopów i procesory Intel® Xeon® W-11000 do przenośnych stacji roboczych są bezkonkurencyjną platformą komputerową dla firm.

Najnowsze procesory do laptopów i przenośnych stacji roboczych klasy biznesowej

Platforma Intel vPro® zapewnia firmom zróżnicowaną ofertę procesorów do laptopów, umożliwiających dostosowanie do unikatowych potrzeb obliczeniowych poszczególnych pracowników firmy, od osób używających komputerów do wykonywania codziennych zadań do specjalistów wykonujących wiele złożonych zadań i użytkowników zaawansowanych.

 • Procesory Intel® Core™ vPro® z serii U do laptopów biznesowych są przełomowymi produktami dla pracowników, którzy potrzebują podczas podróży służbowych kompaktowego i lekkiego laptopa, aby współpracować i utrzymywać produktywność w dowolnej lokalizacji.
 • Procesory Intel® Core™ vPro® z serii H do wydajnych laptopów biznesowych są przeznaczone dla specjalistów i twórców treści, którzy potrzebują wydajnej platformy obliczeniowej odpornej na duże obciążenia robocze.
 • Procesory Intel® Xeon® W-11000 do przenośnych stacji roboczych są przeznaczone dla użytkowników zaawansowanych wymagających wyjątkowej wydajności i skalowalności dla dużych obciążeń roboczych, takich jak analiza danych, inżynieria i architektura.

Najnowszą platformę Intel vPro® dla procesorów do laptopów zaprojektowano, aby ułatwić organizacjom o różnej wielkości wyznaczanie nowego standardu wydajności biznesowej, zabezpieczeń, zdalnego zarządzania i stabilności. Najnowsze ulepszenia platformy Intel vPro® zapewniają pracownikom wszystko, czego potrzebują do utrzymania produktywności, ochrony i łączności, wyposażając równocześnie zespoły IT w odpowiednie narzędzia ułatwiające zarządzanie urządzeniami użytkowników oraz konserwowanie i zabezpieczanie ich w dowolnej lokalizacji, nawet za zaporą korporacyjną.

Doskonała technologia zapewniająca wydajność wymaganą przez współczesnych wszechstronnych pracowników

Nasz świat zmienia się coraz szybciej każdego dnia. Przejście do trybu pracy zdalnej w związku z ostatnimi wydarzeniami spowodowało wprowadzanie hybrydowych modeli pracy, dlatego współczesne „miejsce” pracy jest coraz bardziej zróżnicowane i złożone. Firmy w różnych krajach musiały więc ponownie rozważyć swoją strategię technologiczną, aby jak najlepiej wspierać pracowników mobilnych i obsługujące ich zespoły IT.

Uwzględniając większą niż dotychczas liczbę osób pracujących zdalnie i stopniowe przywracanie międzynarodowych podróży służbowych, firmy potrzebują nowych strategii zapewniania bezpieczeństwa, zarządzania flotą i rozwiązywania codziennych problemów związanych z komputerami, które w innych okolicznościach byłyby rozwiązywane w biurze. W przypadku zarządzanych i niezarządzanych zespołów IT wybór i skuteczne wdrażanie odpowiedniego sprzętu ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia pozytywnych wyników biznesowych. Pracownicy wciąż wymagają jednak wydajnych komputerów umożliwiających bezpieczną pracę, działalność kreatywną i współpracę w dowolnej lokalizacji.

Procesory Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji do laptopów i procesory Intel® Xeon® W-11000 do przenośnych stacji roboczych ułatwiają organizacjom o różnej wielkości nadążenie za tempem nowoczesnego biznesu. Ta potężna, skalowalna platforma zapewnia dużą wydajność i kompleksowe funkcje zabezpieczeń sprzętowych, dlatego jest optymalnym środowiskiem roboczym. Gdy firmy obsługują potrzeby komputerowe z dowolnego miejsca, mogą lepiej minimalizować przestoje, w pełni wykorzystać swoje inwestycje w IT i umożliwiać pracownikom wykonywanie wielu zadań jednocześnie, a także analizowanie i współpracę z szybkością nowoczesnego biznesu.

Platforma Intel vPro®

Platforma Intel vPro® zapewnia skalowalną, niezawodną podstawę dla rozwoju i ciągłości działalności biznesowej

Komputery zasilane platformą Intel vPro® spełniają wymagania dzisiejszego, dynamicznie zmieniającego się, środowiska biznesowego. Bezkonkurencyjna platforma Intel vPro® oferuje wbudowane i udoskonalone rozwiązania z zakresu zabezpieczeń. Jej architektura zapewnia wydajność i wspomaga produktywność pracowników oraz pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania.

Wydajność klasy biznesowej

 • Zwiększ produktywność i popraw doznania użytkowe pracowników, niezależnie od miejsca wykonywania pracy.

Wbudowana, bezpieczniejsza podstawa

 • Platforma Intel vPro® zapewnia solidniejszą ochronę cennego majątku firmowego, dzięki kompleksowym funkcjom zabezpieczeń sprzętowych.

Nowoczesne możliwości zarządzania dla działów IT

 • Ekonomiczne zarządzanie od momentu zakupu urządzenia aż do jego wycofania z użytkowania, niezależnie od lokalizacji.

Niezawodne, stabilne platformy

 • Walidacja na podstawie rygorystycznych przypadków użycia w różnych branżach oraz interoperacyjność sprzętu, pomagają utrzymać stabilność systemu, nawet w zmiennych środowiskach systemowych.

Zalety platformy Intel vPro®

Dzięki laptopom klasy biznesowej z procesorami Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji i przenośnym stacjom roboczym z procesorami Intel® Xeon® W-11000 firmy mogą zwiększać produktywność pracowników niezależnie od zadań służbowych dzięki następującym innowacjom:

 • Wydajność klasy biznesowej zapewniająca zdumiewającą produktywność i współpracę.
 • Kompleksowe funkcje zabezpieczeń sprzętowych, na których może polegać każda firma.
 • Optymalna obsługa użytkowników w całej organizacji.

Zaprojektowane z myślą o działach IT

Dzisiejsze sprawne zespoły zarządzania IT są wysoce zdolne do wykonywania szerokiego zakresu krytycznych zadań związanych z utrzymaniem floty i pomocą techniczną, ale podejmowanie czasochłonnych działań taktycznych i codziennych zadań może być wyzwaniem.

Platforma Intel vPro® to bezkonkurencyjna platforma biznesowa. Dzięki dużej liczbie zintegrowanych i uzupełniających się produktów i technologii dział IT zyskuje narzędzia potrzebne do ochrony urządzeń i danych biznesowych, upraszczania zarządzania zasobami i utrzymywania produktywności personelu pracującego w dowolnej lokalizacji. Taki poziom szczegółowej kontroli zasobów umożliwia również działowi IT lepsze wdrażanie zasad korporacyjnych, łącznie z tworzeniem niestandardowych obrazów, aktywacją usług bezpieczeństwa i dostarczaniem urządzeń, oraz profesjonalne zarządzanie złożonymi aspektami cyklu użytkowania urządzeń. Platforma Intel vPro® jest również wysoce elastyczna i skalowalna, co umożliwia działom IT personalizację urządzeń na potrzeby specjalistycznych wymagań użytkowników końcowych w różnych branżach.

Inteligentne inwestowanie w wydajne rozwiązania IT, które umożliwiają zespołom IT mądrzejsze działania, sprawia, że firmy mogą lepiej wprowadzać innowacje, zwiększać ogólną efektywność i zapewniać ciągłość pracy i rozwój firmy.

Przełomowa wydajność i niesamowita współpraca dla firm

Dzięki imponującej wydajności procesora, zaawansowanemu zintegrowanemu układowi graficznemu wyznaczającemu nowy standard przetwarzania obrazu 3D i multimediów, przyspieszeniu przy użyciu sztucznej inteligencji, nowej generacji układów komunikacyjnych i szybkiej reakcji procesory Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji do laptopów i procesory Intel® Xeon® W-11000 do przenośnych stacji roboczych umożliwiają pracownikom bardziej produktywną pracę w dowolnej lokalizacji.

Funkcje zapewniające dużą wydajność i współpracę

 • Nowa architektura rdzeni procesora przekształca wydajność sprzętu i oprogramowania, zapewniając znaczące korzyści w rzeczywistej wydajności, co umożliwia pracownikom wykonywanie większej liczby zadań, niezależnie od miejsca pracy.
 • Architektura układu graficznego Intel® Xe zapewnia atrakcyjne środowisko robocze z większą wydajnością urządzeń, różnymi funkcjami związanymi z multimediami i inteligentnym przetwarzaniem obrazu oraz wbudowaną obsługą wielu monitorów o dużej rozdzielczości.
 • Zintegrowana technologia Intel® Thunderbolt™ 4 ułatwia pracownikom utrzymanie produktywności, umożliwiając im szybkie ładowanie urządzeń albo podłączanie do nich dowolnego wyświetlacza lub urządzenia do magazynowania danych przy użyciu pojedynczego uniwersalnego złącza komputerowego.
 • Zintegrowany układ Intel® Wi-Fi 6 / samodzielny moduł Intel® Wi-Fi 6E (Gig+) umożliwia sprawną współpracę dzięki gigabitowej szybkości, bardzo małym opóźnieniom i niezawodnej łączności, które są możliwe dzięki największemu skokowi technologicznemu w dziedzinie Wi-Fi w okresie 20 ubiegłych lat1.
 • Pamięć Intel® Optane™ H20 z dyskiem SSD ułatwia pracownikom zachowanie większej produktywności przy wykonywaniu wielu zadań jednocześnie, dzięki znaczącej poprawie w porównaniu z wcześniejszymi generacjami w zakresie czasu reakcji, wydajności, zużycia energii i opcji pojemności pamięci masowej.
 • Bardziej wydajna obsługa sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dzięki technologii Intel® Deep Learning Boost umożliwia zwiększenie przepustowości i produktywności oraz bardziej inteligentne, spersonalizowane funkcjonowanie komputerów biznesowych.

Kompleksowe funkcje zabezpieczeń, które pomagały, pomagają i będą pomagać firmom

Tarcza Intel® Hardware Shield, będąca rozwiązaniem dostępnym wyłącznie na platformie Intel vPro®, zapewnia kompleksowe funkcje zabezpieczeń sprzętowych dla firm. Zarządzane i niezarządzane zespoły IT mogą lepiej chronić urządzenia, dane i aktywność użytkowników końcowych dzięki kompleksowym funkcjom zabezpieczeń, zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu spokoju ducha, w tym:

 • Zaawansowane funkcje wykrywania zagrożeń
 • Zabezpieczenia aplikacji i danych
 • zabezpieczenia poniżej systemu operacyjnego.

Zaawansowane funkcje zabezpieczeń:

 • Technologia Intel® Active Management Technology (Intel® AMT)2 z narzędziem Intel® Endpoint Management Assistant ułatwiają zespołom IT zdalne i bezpieczne uzyskiwanie dostępu do komputerów oraz naprawianie i konserwowanie ich niezależnie od lokalizacji pracowników. Intel® AMT to jedyne rozwiązanie umożliwiające zdalne przywracanie ostatniej dobrej konfiguracji komputerów, nawet po zamknięciu systemu operacyjnego3.
 • Technologia Intel® Control-Flow Enforcement Technology zapewnia sprzętową ochronę przed różnymi rodzajami ataków, łącznie z atakami na zabezpieczenia pamięci i coraz bardziej popularnymi technikami sabotażu sterowania przepływem. Ta przełomowa technologia została opracowana przez inżynierów firmy Intel w celu zwalczania całej klasy ataków, które od dawna były pomijane w rozwiązaniach opartych tylko na oprogramowaniu4.
 • Technologia Intel® Total Memory Encryption szyfruje wszystkie dane na poziomie półprzewodnikowym, aby ułatwić ochronę danych w pamięci przed atakami ukierunkowanymi na wymuszenie zimnego rozruchu, łącznie z usunięciem pamięci fizycznej i modułów DIMM, oraz łagodzenie skutków ataków polegających na scalaniu informacji. Korzystając z tej technologii, producenci OEM mogą konfigurować komputery użytkowników zgodnie z wymaganiami klientów.
 • Technologia Intel® Threat Detection Technology, będąca częścią tarczy Intel® Hardware Shield, dostarcza zespołom IT w czasie rzeczywistym szczegółowych informacji o urządzeniach użytkowników. Funkcja ta wyposażona jest w pierwszą w branży krzemową opcję wykrywania zagrożeń przez AI, którą zapewnia wyłącznie firma Intel. Wykorzystuje ona w pełni zaawansowane możliwości telemetryczne technologii Intel® Hardware Shield, rozszerzając zakres rozwiązań ISV, aby ułatwić powstrzymywanie ataków polegających na wymuszaniu okupu (ransomware) i wydobywaniu kryptowalut5.

Optymalne środowisko robocze dla użytkowników w całej organizacji

Dzisiejsi pracownicy wiele oczekują od swoich komputerów biznesowych. Najnowsza generacja procesorów Intel® do urządzeń przenośnych zapewnia wszechstronność, stabilność i ulepszone funkcje umożliwiające utworzenie optymalnego środowiska roboczego dla pracowników, zarówno mobilnych i przedsiębiorczych, pracujących w różnych lokalizacjach, jak i użytkowników zaawansowanych intensywnie korzystających z zasobów podczas wykonywania zadań związanych z analizą danych, inżynierią, finansami, efektami wizualnymi lub tworzeniem treści.

Co przemawia za notebookami?

Użytkownicy komputerów firmowych obecnie potrzebują technologii, z których mogą korzystać w dowolnej lokalizacji, w której wykonują zadania służbowe. Zespoły IT potrzebują urządzeń, którymi mogą w łatwy sposób zarządzać i które mogą chronić w dowolnej lokalizacji natychmiast po zgłoszeniu odpowiedniego zapotrzebowania przez użytkowników. Laptopy klasy biznesowej z procesorami Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji do laptopów:

 • Można spełnić wymagania nowoczesnych, mobilnych pracowników, udostępniając im wygodne w użyciu i wydajne komputery przenośne.
 • Bateria o imponującej pojemności ułatwia personelowi produktywną pracę w dowolnej lokalizacji.
 • Można maksymalizować wydatki IT i umożliwić użytkownikom bardziej produktywną pracę bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów.

Dlaczego warto korzystać z przenośnych stacji roboczych?

Obecnie wzrasta zapotrzebowanie na wydajne urządzenia przenośne zapewniające pracownikom dużą moc obliczeniową podczas pracy w lokalizacjach zdalnych, w biurze lub podczas podróży służbowych. Przenośne stacje robocze z procesorami Intel® Xeon® W-11000:

 • Efektywne wykonywanie najważniejszych zadań biznesowych związanych z architekturą, inżynierią, budownictwem i finansami.
 • Optymalne środowisko robocze dla użytkowników z lepszą grafiką, wyższym poziomem stabilności podczas pracy z dużymi zbiorami danych i bardziej inteligentnym ogólnym przetwarzaniem danych.
 • Ochrona ważnych danych przy użyciu pamięci ECC (Error Correcting Code) ułatwiającej zapobieganie uszkodzeniu danych i awariom.

Niezawodna stabilność

Program Intel® na rzecz stabilnych platform IT (Intel® SIPP) to zintegrowana platforma walidacji, która ułatwia działom IT pewne zarządzanie złożonością cyklu życia komputerowego, dzięki zapewnieniu optymalnej stabilności urządzeń i niezawodności dla wszystkich użytkowników. Firma Intel współpracuje z partnerami OEM w celu weryfikacji, że urządzenia są tworzone tak, aby zapewniać działom IT i użytkownikom końcowym stabilność i niezawodność prawdziwego urządzenia klasy biznesowej. Z tego powodu program Intel® SIPP dąży do zerowej liczby wymian sprzętu przez co najmniej 15 miesięcy lub do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji.

Najnowsza platforma Intel® vPro® dla procesorów do urządzeń przenośnych

Omówienie funkcji

Wydajność

 • Procesory Intel® Core™ vPro® do urządzeń przenośnych (serie U i H)
 • Procesory Intel® Xeon® W-11000 do urządzeń przenośnych
 • Intel® Wireless-AC lub Intel® Wireless-AX
 • Połączenie Intel® Ethernet
 • Dyski półprzewodnikowe Intel® (SSD)
 • Architektura grafiki Intel® Iris® Xe
 • Zintegrowane układy Intel® Wi-Fi 6 / samodzielne moduły Wi-Fi 6E (Gig+)
 • Pamięć Intel® Optane™ H20 z dyskiem SSD6.
 • Samodzielne moduły Thunderbolt™ 4
 • Rozwiązanie Intel® Deep Learning Boost
 • Obsługa pamięci ECC (Error Correcting Code)7

Zabezpieczenia

 • Intel® Hardware Shield obejmuje:
  • Technologia Intel® Threat Detection
  • Technologia Intel® Runtime BIOS Resilience
  • Technologia Intel® Trusted Execution
  • Intel® System Security Report
  • Intel® System Resource Defense
  • Technologia Intel® Virtualization
 • Intel® Trusted Supply Chain (odpowiednie SKU)

Łatwość zarządzania

 • Technologia Intel® Active Management Technology8
 • Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant
 • Oprogramowanie do instalacji i konfiguracji Intel®
 • Intel® Manageability Commander
 • Intel® Remote Secure Erase

Stabilność

 • Program Intel® Stable IT Platform Program
 • Program sprawdzania ważności systemu Microsoft Windows* 10

Aby korzystać z lepszych laptopów i przenośnych stacji roboczych klasy biznesowej, rozpocznij tutaj.

Dzięki bezkonkurencyjnej platformie Intel vPro®

Dowiedz się więcej na stronie www.intel.com/11thgenvPro.

Uwagi i zastrzeżenia

Wszystkie podane tu informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze dane techniczne i plany rozwoju produktów firmy Intel oraz podobne informacje, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Intel.

Informacje dotyczące obciążeń i konfiguracji można znaleźć w materiałach dodatkowych. Wyniki mogą się różnić.

Informacje o obciążeniach i konfiguracjach można znaleźć na stronie www.intel.com/PerformanceIndex. Wyniki mogą się różnić.

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Dowiedz się więcej na stronie www.intel.com/PerformanceIndex.

Wyniki są oparte na testach z dni wskazanych w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w kopii zapasowej. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Firma Intel przyczynia się do rozwoju testów porównawczych przez udział w pracach różnych grup zajmujących się tymi testami — takich jak administrowana przez Principled Technologies społeczność BenchmarkXPRT Development Community — sponsorowanie ich działalności lub zapewnianie im pomocy technicznej.

Informacje o produktach i wydajności

1

Odwiedź stronę www.intel.com/PerformanceIndex (łączność). Wyniki mogą się różnić.

2Intel® AMT wymaga połączenia sieciowego (musi to być znana sieć zarządzania Wi-Fi poza pasmem). Dowiedz się więcej na stronie www.intel.com/11thgenvPro. Wyniki mogą różnić się.
3

Zgodnie z pomiarem podczas badania IOActive (na zlecenie firmy Intel) obejmującego programowe funkcje zdalnego zarządzania w paśmie, sprzętowe funkcje zdalnego zarządzania poza pasmem oraz obsługę chmurową w komputerach stacjonarnych z systemem Windows. AMT wymaga połączenia sieciowego w znanej sieci do zarządzania Wi-Fi poza pasmem. Dowiedz się więcej na stronie www.intel.com/11thgenvPro. Wyniki mogą się różnić.

4

Technologia Intel® Control-Flow Enforcement (Intel® CET) została zaprojektowana tak, aby pomagać chronić przed atakami typu JOP/COP (Jump/Call Oriented Programming) oraz atakami typu ROP (Return Oriented Programming), a także złośliwym oprogramowaniem znanym jako problemy z bezpieczeństwem pamięci oraz które obejmują ponad połowę luk w zabezpieczeniach ujawnionych przez ZDI (Zero Day Initiative). Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.intel.com/11thgenvpro. Wyniki mogą się różnić.

5

W smukłych i lekkich komputerach z systemem Windows, w oparciu o przeprowadzone w grudniu 2020 r. badanie IOActive (na zlecenie firmy Intel) porównujące wykrywanie złośliwego oprogramowania przez platformę Intel® Core™ vPro® jedenastej generacji z technologią Intel® TDT oraz przez system z procesorem AMD Ryzen Pro 4750U. Szczegółowe informacje na temat czołowej w branży technologii firmy Intel do monitorowania zachowania procesora można znaleźć na stronie www.intel.co.uk/11thgenvpro. Wyniki mogą się różnić.

6Pamięć Intel® Optane™ H20 z dyskiem SSD jest opcjonalna
7Obsługa pamięci ECC wymaga obługi zarówno procesora, jak i chipsetu. Pamięć ECC jest dostępna tylko w procesorach Intel® Xeon® W-11000.
8Intel® AMT wymaga połączenia sieciowego (musi to być znana sieć zarządzania Wi-Fi poza pasmem). Dowiedz się więcej na stronie www.intel.com/11thgenvPro. Wyniki mogą się różnić.