Informacje o rozwiązaniu UPF

Intel® Xeon® skalowalne procesory umożliwiają wysoką wydajność wdrożeń funkcji płaszczyzny użytkownika (UPF) 5G przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów utrzymania. Wbudowane akceleratory pomagają zwiększyć przepustowość i zmniejszyć opóźnienia, podczas gdy postępy w zakresie zarządzania energią zwiększają zarówno czas reakcji, jak i efektywność platformy.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.