Informacje o rozwiązaniu do projektowania projektów referencyjnych z jednym gniazdem

Modułowa konstrukcja referencyjna z jednym gniazdem to nowa, innowacyjna architektura platformy, stworzona z myślą o szerokiej gamie rynków brzegowych sieci, standardowych przedsiębiorstw i chmur. Elastyczną, modułową platformę można skonfigurować dla szerokiej gamy serwerów dla skalowalnych procesorów czwartej generacji Intel® Xeon® oraz przyszłych generacji procesorów.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.