Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji

Wzmacnianie przemian w epoce skupionej na danych.

Żyjemy w epoce cyfryzacji, w której kształtujące się rewolucyjne trendy technologiczne mają coraz większy wpływ na światowe gospodarki. U progu nowej dekady firmy będą polegać na możliwości tworzenia cyfrowo ulepszonych produktów, usług i doznań. Ponadto wielkie organizacje zaczną korzystać z potęgi rozwoju technologicznego i umożliwianych przez niego modelu użytkowania.

Te globalne zmiany powodują błyskawiczny wzrost zapotrzebowania na elastyczne usługi obliczeniowe, sieci i pamięci masowe. Przyszłe obciążenia robocze będą oznaczać konieczność budowy infrastruktur umożliwiających płynną rozbudowę, aby zaspokoić wymagania w zakresie natychmiastowego czasu reakcji oraz różne zapotrzebowanie na wydajność. Gwałtowny wzrost generowania i konsumpcji danych, błyskawiczny rozwój przetwarzania danych w chmurze i sieci 5G, a także konwergencja wysokiej mocy obliczeniowej (HPC) i sztucznej inteligencji (SI) w nowych zastosowaniach — wszystko to wymaga od dzisiejszych centrów danych i sieci natychmiastowej ewolucji. W przeciwnym razie znajdą się one na szarym końcu wysoce konkurencyjnego środowiska. Wymagania te kształtują architekturę zmodernizowanych, przystosowanych do przyszłych wyzwań centrów przetwarzania danych i sieci o dużej elastyczności i skalowalności.

Skalowalna platforma Intel® Xeon® stanowi fundament do wykonania ewolucyjnego skoku w zakresie sprawności oraz skalowalności centrum danych. Ten rewolucyjny i innowacyjny procesor otwiera nowy poziom konwergencji platform i możliwości obliczeń, pamięci masowej, pamięci, sieci i bezpieczeństwa. Teraz przedsiębiorstwa, dostawcy usług w chmurze i usług komunikacyjnych mogą przyspieszyć swoje najbardziej ambitne przedsięwzięcia cyfrowe. Wszystko to dzięki bogatej w funkcje i wysoce uniwersalnej platformie.

Większa wydajność i niższe koszty utrzymania
Celem skalowalnej platformy Intel® Xeon® jest modernizacja centrów danych w różnych infrastrukturach — od przedsiębiorstw, po zastosowania technicznego przetwarzania danych. Ma ona napędzać skuteczność operacyjną, która prowadzi do polepszenia całkowitego kosztu posiadania (TCO) oraz większej produktywności dla użytkowników. Systemy zbudowane na skalowalnej platformie Intel® Xeon® mają zapewnić sprawne usługi dzięki udoskonalonej wydajności i przełomowym możliwościom.

Wnioskowanie napędzane przez wszechogarniającą wydajność

Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji dostarczają najlepsze w branży, optymalizujące obciążenie robocze platformy. Mają one wbudowaną akcelerację SI, dzięki czemu stanowią fundament dla płynnej wydajności przyspieszającej transformacyjny wpływ danych — od multi-chmury, po inteligentną krawędź, i na odwrót.

 • Wzmocniona wydajność: otrzymujesz do 28 rdzeni na procesor oraz do 224 rdzeni na platformę, ułożonych w 8-gniazdowej konfiguracji. Daje to lepszą wydajność, przepustowość i częstotliwość procesora, w porównaniu ze skalowalnymi procesorami Intel® Xeon® drugiej generacji.
 • Ulepszone wzmocnienie głębokiego uczenia Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) dzięki VNNI oraz nowemu bfloat16: wzmocnienie głębokiego uczenia maszynowego Intel® Deep Learning Boost zostało ulepszone dzięki pierwszemu w branży wspomaganiu x86 formatu Brain Floating Point 16-bit (bfloat16) oraz instrukcji VNNI. Zapewnia to ulepszenie inferencji oraz wydajności szkoleniowej sztucznej inteligencji, dzięki o 1,93 razy wyższej wydajności szkoleniowej AI, w porównaniu do wcześniejszej generacji.1
 • Więcej połączeń wzajemnych Intel® Ultra Path Interconnect (Intel® UPI): skalowalność platformy jest zwiększona nawet przez sześć kanałów Intel® UPI. Odpowiadają one również za ulepszenie przepustowości łącza między procesorami w przypadkach intensywnych obciążeń roboczych typu wejście/wyjście. Te opcje zostały udoskonalone w porównaniu z wcześniejszą generacją, co zapewnia idealną równowagę między lepszą przepustowością i oszczędnością energii.
 • Zwiększona prędkość i pojemność pamięci DDR4: udoskonalenia podsystemu pamięci obejmują obsługę nawet do sześciu kanałów DDR4-3200 MT/s oraz 16 GB DIMM, z czego na jedno gniazdko przypada 256 GB DDR4 DIMM.
 • Technologia Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512): Intel® AVX-512 wzmacnia zarówno wydajność, jak i przepustowość, w przypadku najbardziej wymagających zadań obliczeniowych. Należą do nich modelowanie i symulacja, analiza danych i uczenie maszynowe, kompresja danych, wizualizacja i tworzenie treści cyfrowych. Obecnie dostępne nawet z dwoma akumulującymi wynikami mnożenia (FMA), począwszy od procesorów Intel® Xeon® Gold 5300.
 • Obsługa napędów SSD Intel® Optane™ i Intel® 3D NAND: najlepsza w branży kombinacja dużej przepustowości, małych opóźnień, wysokiej jakości usługi (QoS) i niezwykle dużej trwałości, pozwala danym na przebicie się przez zatory. Dzięki niskolatencyjnym połączeniom wzajemnym w technologii NVMe*, oszczędnemu oprogramowaniu pamięci masowej firmy Intel oraz naszej najbardziej zaawansowanej technologii TLC 3D NAND nowe serie napędów SDD Intel® D7-P5500 oraz P5600 obsługują znaczne wymagania I/O obciążenia roboczego sztucznej inteligencji i analityki zarówno w centrach danych, jak i wdrożeniach brzegowych.

Wydajność szkoleniowa SI w kwestii rozpoznawania obrazów, jest nawet 1,93 razy wyższa, w porównaniu z wcześniejszą generacją1

Wydajność analityki danych w chmurze, jest nawet 1,92 razy wyższa, w porównaniu z pięcioletnią platformą z czterema gniazdami2

Biznesowa elastyczność

Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji mają ulepszone zabezpieczenia sprzętowe. Pomaga to w udaremnieniu działań złośliwych programów, jednocześnie podtrzymując spójność obciążeń roboczych przy zmniejszonym narzucie wydajności. Zapewnij zaufany sposób dostarczania usług, dzięki wysokiej dostępności i skuteczności szyfrowania — w stanie bezczynności, podczas użytkowania i w locie.

 • Nowa technologia Intel® Platform Firmware Resilience (Intel® PFR): rozwiązanie oparte na technologii Intel® FPGA, którego zadaniem jest chronienie oprogramowania sprzętowego platformy, wykrywanie deformacji oraz przywracanie do stanu umożliwiającego rozwiązywanie problemów.3
 • Standardowe zestawy zabezpieczeń Intel® Security Essentials oraz biblioteki zabezpieczeń dla centrów danych Intel® Security Libraries for Data Center (Intel® SecL - DC): wspomagają tworzenie zaufanej, strzeżonej i kontrolowanej chmury, z ulepszoną sprzętową podstawą zaufania.3
 • Zintegrowana technologia Intel® QuickAssist (Intel® QAT): sprzętowa akceleracja oparta na zestawie układów scalonych, przeznaczona dla rosnących obciążeń roboczych związanych z kompresją i kryptografią. Umożliwia większą skuteczność transportu i ochrony przy dostarczaniu nawet do 100 GB/s w całej infrastrukturze serwera, pamięci masowej i sieci.3 Dostępna dla wybranych zestawów układów scalonych z serii Intel® C620A.

Pamięć trwała Intel® Optane™ z serii 200
Nowa pamięć trwała Intel® Optane™ z serii 200 to przełomowa innowacja technologiczna. Jest to technologia zoptymalizowana pod kątem obciążeń roboczych, wyposażona w nowe skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji. Pomoże ona firmom w wyciągnięciu z danych więcej dających podstawy do działania wniosków — od chmur i baz danych, po analitykę in-memory i nie tylko.
W porównaniu z pierwszą generacją, pamięć trwała Intel® Optane™ z serii 200 zapewnia o średnio 25% większą przepustowość pamięci.4
Więcej informacji na intel.com/optanepersistentmemory

Elastyczne świadczenie usług

Skalowalna platforma Intel® Xeon® trzeciej generacji oferuje innowacje i ulepszoną sprzętowo wirtualizację w obszarach obliczeniowych, sieciowych, pamięci masowej i pamięci trwałej. Pomagają one w napędzaniu opłacalnej, elastycznej i skalowalnej multi-chmury, aby stale zapewniała niesamowitą obsługę między firmami, a także między firmą i jej klientami.

 • Technologia Intel® Speed Select (Intel® SST): zbiór konfigurowalnych funkcji procesora. Technologia ta umożliwia optymalizację zasobów przetwarzania, w celu poprawy wydajności obciążenia roboczego, zwiększenia używalności oraz pomocy w optymalizacji całkowitych kosztów posiadania (TCO) platformy. Dostępna dla wybranych procesorów skalowalnych Intel® Xeon® trzeciej generacji.
 • Wspomaganie dla pamięci trwałej Intel® Optane™ z serii 200 (Intel® Optane™ PMem): uzupełnia pamięć DRAM poprzez przystępne wykorzystanie bezprecedensowej pojemności pamięci do przyspieszenia przetwarzania obciążenia roboczego i dostarczenia usługi. Pamięć trwała Intel® Optane™ z serii 200 obsługiwana jest na 4-gniazdowej platformie skalowalnej Intel® Xeon® trzeciej generacji i ma pojemność modułową sięgającą nawet 512 GB. Ta ostatnia właściwość pozwala jej na dostarczenie nawet 3 TB pamięci trwałej do pojedynczego gniazda.
  • Jeśli połączymy ją z pamięcią DRAM (wyłącznie w opcjach obsługujących 4 gniazda), umożliwia dostarczenie nawet 4,5 TB całkowitej pamięci na pojedyncze gniazdo oraz 18 TB całkowitej pamięci systemowej. Jest to przełom w kwestii pojemności pamięci systemu.
  • W porównaniu z pierwszą generacją, pamięć trwała Intel® Optane™ z serii 200 zapewnia o średnio 25% większą przepustowość pamięci.4
 • Technologie zarządzania infrastrukturą Intel®: struktura do zarządzania zasobami. W jej skład wchodzą technologie Intel® Resource Director (Intel® RDT) i Intel® Virtualization (Intel® VT), umożliwiające wykrywanie, zgłaszanie i konfigurację na poziomie platformowym. Takie ulepszone sprzętowo monitorowanie, zarządzanie i kontrola zasobów, mogą pomóc w stworzeniu lepszej skuteczności, użytkowania i bezpieczeństwa zasobów ośrodka danych.
 • Application Device Queues (ADQ): otwarta technologia kart sieciowych Intel® Ethernet z serii 800, która oferuje dostosowane do konkretnych aplikacji oraz osobisty i płynny ruch sieciowy, ponieważ nie jest on dzielony z innymi zastosowaniami.
 • Bezpośrednio programowalna macierz bramek Intel® Stratix® 10 NX: technologia ta nastawiona jest na zastosowania SI, które wymagają dużej ilości zmiennych, aby zostać ocenionymi przez wiele węzłów sieciowych. Zapewnia ona wyjątkową wydajność takim obciążeniom roboczym, jak przetwarzanie języka naturalnego i wykrywanie oszustw finansowych. Tą elastyczną macierz można przeprogramować i zoptymalizować w oparciu o zmiany oraz skalowania modeli. Zapewniają także przyspieszone obliczenia SI wraz z dołączoną pamięcią o dużej przepustowości, przyspieszone działanie matrycy i wektorów, oraz zintegrowane działania sieciowe o dużej przepustowości.

Szybsze osiąganie korzyści dzięki rozwiązaniom Intel® Select
Dzisiejsze centra danych są złożone, dlatego ciężko mówić o uniwersalności infrastruktur ich sprzętu oraz oprogramowania. Rozwiązania Intel® Select nie pozostawiają miejsca na domysły, ponieważ zapewniają zweryfikowane odpowiedzi, które są wynikiem rygorystycznych testów porównawczych i optymalne dla rzeczywistej wydajności. Przyspieszają one wdrażanie infrastruktury na procesorach Intel® Xeon®. Wszystko to z korzyścią dla najważniejszych współczesnych zadań z zakresu zaawansowanej analityki, chmury hybrydowej, pamięci masowej i łączności sieciowej.

Rozwiązania Intel® Select są zapewniane przez partnerów ds. rozwiązań i zweryfikowane przez firmę Intel w oparciu o surowe standardy dotyczące jakości, wydajności i bezpieczeństwa.

Więcej informacji o rozwiązaniach Intel® Select, w tym skalowalnych procesorach Intel® Xeon® trzeciej generacji, znajdziesz na stronie intel.com/selectsolutions

Wbudowana wydajność SI z ulepszonym wzmocnieniem głębokiego uczenia Intel® Deep Learning Boost — teraz z bfloat16

Współczesne odkrycia naukowe są możliwe dzięki innowacyjnym algorytmom, nowym źródłom i ilościom danych oraz postępowi w dziedzinie technologii obliczeniowych i pamięci masowej. Uczenie maszynowe, uczenie głębokie i sztuczna inteligencja umożliwiają konwergencję możliwości masowych obliczeń z ogromną ilością danych na potrzeby aplikacji nowej generacji, takich jak autonomiczne systemy czy pojazdy.

Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji zostały stworzone, aby elastycznie wykonywać złożone zadania SI na tym samym sprzęcie, na którym mają miejsce Twoje istniejące obciążenia robocze. Dzięki pierwszemu w branży wspomaganiu x86 formatu numerycznego Brain Floating Point 16-bit (bfloat16) oraz instrukcjom VNNI, ulepszone wzmocnienie głębokiego uczenia firmy Intel zapewnia udoskonaloną inferencję i wydajność szkolenia sztucznej inteligencji. Te wyniki to 1,93 razy lepsza wydajność szkoleniowa SI oraz 1,87 razy lepsza wydajność inferencyjna SI w zakresie klasyfikacji obrazów w porównaniu z wcześniejszą generacją.1 5 Nowe przetwarzanie danych bfloat16 zapewnia korzyści płynące ze szkolenia AI w służbie zdrowia, sektorze finansowym i handlu detalicznym, w których przepustowość i precyzja są podobnie kluczowe, jak obraz, przetwarzanie języka naturalnego i uczenie się przez wzmocnienie (RL). Dzięki wzmocnieniu głębokiego uczenia firmy Intel z bfloat16 wydajność szkolenia SI dla przetwarzania języka naturalnego jest o 1,7 razy skuteczniejsza w porównaniu z wcześniejszą generacją.6 Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji pomagają w zapewnieniu gotowości SI na całym obszarze centrum danych, aż do brzegu i z powrotem.

Segmenty

 • Przedsiębiorstwa i instytucje rządowe
 • Dostawcy usług w chmurze
 • Opieka zdrowotna
 • Usługi finansowe
 • Sprzedaż detaliczna

Najważniejsze informacje dotyczące innowacji SI:

 • Procesory Intel® Xeon® Platinum 8300
 • Pamięć trwała Intel® Optane™ z serii 200
 • Wydajność DDR zwiększona nawet do 3200 MT/s
 • Wzmocnienie głębokiego uczenia Intel® Deep Boost, teraz z bfloat16
 • Więcej wzajemnych połączeń Intel® Ultra Path Interconnect (Intel® UPI) w porównaniu z wcześniejszą generacją
 • Intel® Advanced Vector Extensions 512
 • Interfejs Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) Host Fabric Interface
 • Dyski Intel® Optane™ SSD

Więcej informacji o wbudowanej wydajności i przyspieszeniu SI dzięki skalowalnym procesorom Intel® Xeon® znajdziesz na stronie ai.intel.com.

Wydajność inferencyjna SI w zakresie klasyfikacji obrazu aż do 1,87 razy większa, w porównaniu z wcześniejszą generacją5

Wydajność szkoleniowa SI w zakresie przetwarzania języka naturalnego aż do 1,7 razy większa w porównaniu z wcześniejszą generacją6

Wydajność inferencyjna SI w zakresie przetwarzania języka naturalnego aż do 1,9 razy większa w porównaniu z wcześniejszą generacją7

Zapewnia udoskonaloną wydajność na poszczególne węzły sieciowe dla chmury, analityki i czynników krytycznych

Potężne strumienie danych kryją w sobie wnioski, które mogą nadać kształt biznesowym przedsięwzięciom. To dlatego przedsiębiorstwa i klienci korzystający z chmury są tak skorzy do ich szybkiego poznania. Tradycyjne i nowatorskie zastosowania wykorzystywane w sektorze przedsiębiorstw, do których zaliczają się analityka predykcyjna, uczenie maszynowe, HPC i użytkowanie czynników krytycznych, wymagają nowych poziomów potężnych zdolności obliczeniowych. A to nie wszystko! Niezbędne są jeszcze potężne objętości do warstwowego przechowywania danych. Zmodernizowane centrum danych tworzy się przy wykorzystaniu zbieżnego i całościowego podejścia. Może ono elastycznie zapewnić nowe usługi i usprawnić całkowite koszty posiadania w całej infrastrukturze, jednocześnie dając płynne i skalowalne wejścia autonomicznym, hybrydowym centrom danych.

Skalowalna platforma Intel® Xeon® to perspektywiczne możliwości nowej generacji dla biznesu. Są one przydatne w napędzanej danymi epoce chmury hybrydowej i pomagają w usprawnieniu codziennych działań. Ta uniwersalna platforma niesie ze sobą rewolucyjne poziomy wydajności obliczeniowej, połączone z ulepszeniami w pamięci oraz wejściem-wyjściem, dla zastosowań wymagających obliczeń, a także wrażliwych na opóźnienia. Platformy zbudowane na skalowalnej platformie Intel® Xeon® są gotowe zająć się poważnymi wymaganiami epoki danych i chmury. Wystarczy połączyć je z innowacyjnymi napędami SSD Intel® Optane™ oraz Intel® QLC 3D NAND, w celu zarządzania dużą ilością danych w pamięci masowej, podręcznej i operacyjnej.

Segmenty

 • Przedsiębiorstwa i instytucje rządowe
 • Dostawcy usług w chmurze
 • Produkcja
 • Nauki przyrodnicze
 • Branża ropy naftowej i gazu
 • Usługi finansowe

Najważniejsze informacje dotyczące innowacji chmury

 • Procesory Intel® Xeon® Platinum 8300 i Gold 6300
 • Pamięć trwała Intel® Optane™ z serii 200
 • Więcej połączeń wzajemnych Intel® Ultra Path Interconnect w porównaniu z wcześniejszą generacją
 • Wzmocnienie głębokiego uczenia Intel® Deep Boost, teraz z bfloat16
 • Aż do 224 rdzeni na węzeł sieciowy w 8-gniazdowej konfiguracji
 • Technologia Intel® Advanced Vector Extensions 512, teraz z dwoma akumulującymi wynikami mnożenia (FMA) dla procesorów Intel® Xeon® Gold 5300
 • Interfejs Intel® Omni-Path Architecture Host Fabric Interface
 • Dyski Intel® Optane™ SSD

Więcej informacji o korzyściach płynących ze skalowalnych procesorów Intel® Xeon® trzeciej generacji dla chmury, analityki i użytkowania czynników krytycznych, znajdziesz na stronie intel.com/cloud.

Przetwarza nawet do 1,98 razy więcej transakcji bazy danych OLTP na minutę, w porównaniu z pięcioletnią platformą 4-gniazdową8

Zwiększone zdolności zagęszczenia maszyn wirtualnych (VM) na pojedynczy węzeł sieciowy w konstrukcji skalowalnej

Szybki rozwój usług cyfrowych powoduje wzrost zapotrzebowania na maszyny wirtualne (VM) zarówno w publicznych, jak i prywatnych centrach danych. Organizacje IT stale dążą do zwiększenia wydajności i zagęszczenia maszyn wirtualnych, poprzez zmieszczenie coraz większej ich liczby na pojedynczym serwerze. Ma to na celu poszerzenie pojemności centrów danych oraz poprawę ich skuteczności.

Skalowalna platforma Intel® Xeon® ma procesory stworzone specjalnie do zapewnienia zwiększonego zagęszczenia VM na węzeł sieciowy oraz płynnej migracji maszyn wirtualnych na obszarze pięciu generacji procesorów i platform Intel® Xeon®. Jest ona uniwersalna i umożliwia lepsze wykorzystanie zasobów na procesorach, w pamięci masowej i operacyjnej, a także na wejściu i wyjściu. To wszystko w zgodzie z ustaleniami dotyczącymi rozwiązań awaryjnych i naprawczych, na poziomie usług. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystać skalowalną platformę Intel® Xeon® do ulepszenia całkowitych kosztów posiadania (TCO). W jaki sposób? Wystarczy włączyć więcej zastosowań do serwerów o wyższej wydajności, co zoptymalizuje przestrzeń, zasilanie, chłodzenie i koszty konserwacji. Platformy zbudowane na skalowalnej platformie Intel® Xeon® pozwalają przedsiębiorstwom na ulepszenie elastyczności konfiguracyjnej w celu zrównoważenia obciążeń, zarządzania szczytowymi obciążeniami roboczymi, testowania, rozwoju i konserwacji systemowej. To wszystko jest możliwe, jeśli połączy się je z pamięcią trwałą Intel® Optane z serii 200, co błyskawicznie zaopatrzy maszyny wirtualne w ulepszone zdolności i skalowanie infrastrukturalne.

Segmenty

 • Przedsiębiorstwa i instytucje rządowe
 • Dostawcy usług w chmurze

Najważniejsze informacje dotyczące zagęszczenia maszyn wirtualnych

 • Procesory Intel® Xeon® Platinum 8300
 • Pamięć trwała Intel® Optane z serii 200
 • Wydajność DDR zwiększona nawet do 3200 MT/s
 • Więcej połączeń wzajemnych Intel® Ultra Path Interconnect w porównaniu z wcześniejszą generacją
 • Wzmocnienie głębokiego uczenia Intel® Deep Boost, teraz z bfloat16
 • Aż do 224 rdzeni na węzeł sieciowy w 8-gniazdowej konfiguracji
 • Intel® Advanced Vector Extensions 512
 • Interfejs Intel® Omni-Path Architecture Host Fabric Interface
 • Napędy Intel® Optane SSD

Więcej informacji o korzyściach dla zastosowań zagęszczeń VM płynących z procesorów skalowalnych Intel® Xeon® trzeciej generacji znajdziesz na stronie intel.com/csp.

Nawet 2,2 razy więcej maszyn wirtualnych, w porównaniu z pięcioletnią platformą 4-gniazdową9

Przegląd skalowalnych procesorów Intel® Xeon® trzeciej generacji

Procesory Intel® Xeon® Platinum 8300 są fundamentem sprawnych i bezpiecznych centrów przetwarzania danych w chmurze hybrydowej. Procesory te mają ulepszone zabezpieczenia sprzętowe i wiele gniazd zapewniających wyjątkową wydajność obliczeniową. Dzięki tym cechom można o nich śmiało powiedzieć, że zostały stworzone do obciążeń roboczych w zakresie czynników krytycznych, analityki w czasie rzeczywistym, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji i multi-chmury.3 Ponadto zapewniają one ulepszenia w I/O, pamięci masowej i operacyjnej, a także technologiach sieciowych dzięki udoskonalonej sprzętowo usłudze dostarczania danych. Pozwala to ujarzmić dające podstawy do działania wnioski, płynące z otaczającego nas świata napędzanego danymi.
Nowe procesory Intel® Xeon® 8300 zostały stworzone z myślą o zaawansowanej analityce, sztucznej inteligencji i infrastrukturze o dużym zagęszczeniu. Zapewniają one nowe poziomy wydajności, zdolności platformy oraz najlepsze w branży przyspieszenie wykonywania zadań.

 • Nawet do 28 rdzeni na pojedynczy procesor skalowalny Intel® Xeon®
 • Sześć kanałów pamięci na procesor, o prędkości nawet do 3200 MT/s (1 DPC)
 • Wyposażone we wzmocnienie uczenia głębokiego Intel® Deep Learning Boost z bfloat16 oraz instrukcjami VNNI zwiększającymi przyspieszenie i wydajność inferencji SI

Procesory Intel® Xeon® Gold 6300 i 5300 obsługują większe prędkości pamięci, mają powiększoną pojemność pamięciową oraz skalowalność obejmującą nawet cztery gniazda. Dzięki temu zapewniają ulepszoną wydajność, większe zdolności pamięciowe, udoskonalone sprzętowo zabezpieczenia i przyspieszają wykonanie zadań. Zostały one zoptymalizowane pod kątem wymagających głównych centrów danych, przetwarzania danych w multi-chmurze oraz obciążeń roboczych związanych z siecią i pamięcią masową. Ich skalowalność obejmuje nawet cztery gniazda, dzięki czemu nadają się do jeszcze szerszych zakresów obciążeń roboczych.

Skalowalne procesory Intel® Xeon® dla platform z jednym i dwoma gniazdami
Nowe skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji zostały najpierw wprowadzone na platformach obsługujących konstrukcje z czterema i ośmioma gniazdami. Jednak już wkrótce firma Intel ogłosi kolejne skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji, które będą obsługiwały platformy z jednym i dwoma gniazdami. Zapewnią one sięgający poza rok 2020 generacyjny rozwój technologiczny i platformowy dla przypadków użytkowania dotyczących głównych serwerów.
Firma Intel chce pomagać w dostarczaniu stałych udoskonaleń wydajności serwerów dwugniazdowych. W związku z tym, w lutym 2020 r. przedstawiła nowe procesory skalowalne Intel® Xeon® drugiej generacji, proponując większą wydajność oraz znaczenie dla procesorów Intel® Xeon® Gold, Silver i Bronze. Zapraszamy na stronę newsroom.intel.com/news/xeon-scalable-5g-network-portfolio-launch/, na której znajduje się więcej informacji o nowych skalowalnych procesorach Intel® Xeon® drugiej generacji.

Kierownictwo obciążeniami roboczymi

Skalowalne procesory Intel® Xeon® trzeciej generacji nadają się do szerokiej gamy zastosowań. Ich właściwości zapewniają większą wydajność niektórych obciążeń roboczych i usług. Wśród tych cech znajdują się liczba rdzeni, częstotliwości bazowe i turbo, konfiguracja pamięci oraz akceleratory (wzmocnienie uczenia głębokiego Intel® Deep Learning Boost oraz technologia Intel® Speed Select). To kierownictwo obciążeniami roboczymi jest zasobem mającym poprowadzić Cię podczas odkrywania nowych procesorów skalowalnych Intel® Xeon® trzeciej generacji.

  Intel® Deep Learning Boost (szkolenie AI) Intel® Deep Learning Boost (inferencja SI) Baza danych w pamięci Zagęszczenie wirtualnych maszyn Czułość latencyjna/wysoka częstotliwość
IaaS/optymalizacja kosztów DB SW/ogólne przetwarzanie danych

Duża pamięć operacyjna

Nawet do 4,5 TB na pojedyncze gniazdo

Technologia Intel® Speed Select
Procesor Intel® Xeon® Platinum 8380HL    
x
     
x
 
Procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H
x
             
Procesor Intel® Xeon® Platinum 8376HL    
x
     
x
 
Procesor Intel® Xeon® Platinum 8376H
x
             
Procesor Intel® Xeon® Platinum 8354H
x
x
           
Procesor Intel® Xeon® Platinum 8353H                
Procesor Intel® Xeon® Gold 6348H      
x
       
Procesor Intel® Xeon® Gold 6328HL            
x
x
Procesor Intel® Xeon® Gold 6328H        
x
   
x
Procesor Intel® Xeon® Gold 5320H          
x
 
x
Procesor Intel® Xeon® Gold 5318H
         
x
   

Funkcje nowej technologii Intel® Speed Select (Intel® SST)

Technologia Intel® Speed Select to zbiór funkcji, który daje Ci bardziej szczegółową kontrolę nad wydajnością procesora. Zapewnia to optymalizację całkowitych kosztów posiadania. Dzięki technologii Intel® SST jeden serwer jest w stanie wykonać więcej. O wiele więcej.
Technologia Intel® Speed Select — moc obliczeniowa (Intel® SST-CP)
Stworzona do obciążeń roboczych, które czerpią korzyści z wyższych częstotliwości bazowych podzbioru rdzeni procesora i niższych częstotliwości pozostałych rdzeni. A to wszystko przy zachowaniu maksymalnych częstotliwości turbo na wszystkich rdzeniach.
Technologia Intel® Speed Select — częstotliwość turbo (Intel® SST-TF)
Stworzona do obciążeń roboczych, które czerpią korzyści z wyższych częstotliwości turbo podzbioru rdzeni procesora i niższych częstotliwości turbo pozostałych rdzeni. A to wszystko przy zachowaniu maksymalnych częstotliwości bazowych na wszystkich rdzeniach.
Funkcje Intel® SST-CP i Intel® SST-TF są obsługiwane na nowych procesorach Intel® Xeon® Gold 6328HL, 6328H i 5320H.

Kod produktu skalowalnego procesora Intel® Xeon® trzeciej generacji

Aby uzyskać najświeższe informacje, zapraszamy na intel.com/xeon lub ark.intel.com

Identyfikator procesorów
Rdzenie/wątki
TDP (waty) Pamięć podręczna procesora
Bazowa częstotliwość procesora (GHz) Wskaźnik maksymalnej częstotliwości turbo (GHz) Pamięć cache (MB) Przyrostek HL/H SKU pojemności pamięci

PLATINUM 8380HL

 

28/56 250 38,5 MB 2,9 4,3 38,5 4,5 TB/1,12 TB
PLATINUM 8380H
PLATINUM 8376HL 28/56 205 35,75 MB 2,6 4,3 38,5 4,5 TB/1,12 TB
PLATINUM 8376H
PLATINUM 8354H 18/36 205 24,75 MB 3,1 4,3 24,75 1,12 TB
PLATINUM 8353H 18/36 150 24,75 MB 2,5 3,8 24,75  1,12 TB
GOLD 6348H 24/48 165 33 MB 2,3 4,2 33 1,12 TB
GOLD 6328HL 16/32 165 22 MB 2,8 4,3 22 4,5 TB/1,12 TB
GOLD 6328H
GOLD 5320H 20/40 150 27,5 MB 2,4 4,2 27,5 1,12 TB
GOLD 5318H 18/36 150 24,75 MB 2,5 3,8 24,75 1,12 TB
  Procesory Intel® Xeon® Gold (z serii 5300)
Procesory Intel® Xeon® Gold (z serii 6300)
Procesory Intel® Xeon® Platinum (z serii 8300)
Obsługa najwyższej ilości rdzeni
20 rdzeni
24 rdzenie 28 rdzeni
Najwyższa obsługiwana częstotliwość 3,3 GHz 3,7 GHz 4,3 GHz
Liczba obsługiwanych gniazd procesorów Do 4 Do 4 Do 8
Intel® Ultra Path Interconnect (Intel® UPI) 6 6 6
Prędkość Intel® UPI 10,4 GT/s 10,4 GT/s 10,4 GT/s
Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) 2 FMA 2 FMA 2 FMA
Najwyższa obsługiwana prędkość pamięci (DDR4) 2666 MT/s 2933 MT/s 3200 MT/s (1 DPC)
2933 MT/s (2 DPC)
Najwyższa objętość pamięci obsługiwana przez jedno gniazdo 1,12 TB 1,12 TB, 4,5 TB 1,12 TB, 4,5 TB
Wzmocnienie głębokiego uczenia Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) z instrukcjami VNNI oraz przetwarzaniem formatu numerycznego Brain Floating Point 16-bit (bfloat16) x x x
Obsługa modułu pamięci trwałej Intel® Optane (tylko dla konstrukcji z czterema gniazdami) x x x
Intel® Omni-Path Architecture (Intel® OPA) (oddzielna karta PCI Express) x x x
Technologia Intel® QuickAssist (Intel® QAT) (zintegrowana z wybranymi zestawami układów scalonych) x x x
Obsługa technologii Intel® QuickAssist (oddzielna karta PCI Express) x x
Obsługa napędów Intel® Optane SSD x x x
Obsługa napędów Intel® DC SSD (3D NAND) x x x
PCI Express 3 (48 torów na pojedynczy procesor) x x x
Technologia Intel® QuickData (lub technologia Intel® Quick Data) (CBDMA) x x x
Most Non-Transparent (NTB) x x x
Technologia Intel® Turbo Boost 2.0 x x x
Technologia Intel® Hyper-Threading (Technologia Intel® HT) x x
Obsługa kontrolera węzłów   x x
Zdolność niezawodności, dostępności i praktyczności użytkowania (RAS) Standard Rozszerzony Rozszerzony
Technologia Intel® Run Sure   x x
Technologia Intel® Speed Select (Intel® SST) — funkcje obejmują moc obliczeniową Intel® SST (SST-CP) i turbo częstotliwość Intel® SST (SST-TF) x x x
Intel® Infrastructure Management Technologies x x x
Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) x x x
Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) x x x
Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT) x x x
Technologia Intel® Speed Shift x x x
Intel® Node Manager 4.0 x x x
Kontrola wykonania w oparciu o tryb x x x
Mierzenie oparte na liczniku datowania dokumentów elektronicznych (TSC) dla wirtualizacji x x x
Intel® Security Libraries for Data Center (Intel® SecL - DC) x x x
Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) x x x
Technologia Intel® Key Protection (Intel® KPT) ze zintegrowaną technologią Intel® QAT x x x
Technologia Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) x x x
Technologia Intel® Trusted Execution (Intel® TXT) z rozwiązaniem One-Touch Activation (aktywacja jednym dotknięciem, OTA) x x x
Nazwa produktu
Kod produktu kompresja; szyfrowanie. RSA
Zestaw układów scalonych Intel® C621A
LBG-1G Nd. Nd. Nd.
Układ zestawów scalonych Intel® C627A z technologią Intel® QuickAssist
LBG-T
~65 GB/s 100 Gb/s
100K Ops/s
Układ zestawów scalonych Intel® C629A z technologią Intel® QuickAssist LGB-C ~75-80 GB/s 100 Gb/s Nd.

Skalowalne procesory Intel® Xeon®


Informacje i warunki

Oprogramowanie i obciążenie użyte w testach wydajności mogło zostać zoptymalizowane tylko dla mikroprocesorów Intel.

Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana wyżej wymienionych czynników może spowodować uzyskanie innych wyników. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

Wyniki są oparte na testach z dni wskazanych w konfiguracjach i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w kopii zapasowej. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny.

Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.

Technologie Intel® mogą wymagać zgodnego sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług.

Obsługiwane wyłącznie na wybranych kodach produktu.

© Intel Corporation. Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel® Optane, Stratix® i Xeon® to znaki towarowe Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych.

*Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem praw ich właścicieli.


Informacje o produktach i wydajności

1

Nawet 1,93 razy lepsza wydajność szkolenia AI ze skalowalnym procesorem Intel® Xeon® trzeciej generacji obsługującym Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) z BF16 w porównaniu do wcześniejszej generacji przy przepustowości ResNet50 do klasyfikacji obrazów — Nowy: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H trzeciej generacji (przedprodukcyjny 28C, 250 W) na Intel® Reference Platform (Cooper City) z całkowitą ilością pamięci 384 GB (24 gniazda pamięci / 16 GB / 3200), ucode 0x700001b, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość ResNet-50 v 1.5, https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow -b bf16/base, commit #828738642760358b388d8f615ded0c213f10c9 9a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych ImageNet, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, BF16, BS=512, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r. Standard podstawowy: jeden węzeł, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8280 na Intel® Reference Platform (system Lightning Ridge) z całkowitą ilością pamięci 768 GB (24 gniazda pamięci / 32 GB / 2933), ucode 0x4002f00, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość ResNet-50 v 1.5, https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow -b bf16/base, commit #828738642760358b388d8f615ded0c213f10c99a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych ImageNet, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, FP32, BS=512, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r.

2

Nawet 1,92 raza lepsza wydajność modeli używanych do analizy danych w chmurze z nowym skalowalnym procesorem Intel® Xeon® trzeciej generacji w porównaniu z platformą 4-gniazdową sprzed pięciu lat — Nowy: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H trzeciej generacji (przedprodukcyjny, 28C, 250 W) na Intel® Reference Platform (Cooper City) z całkowitą ilością pamięci 1536 GB (48 gniazd pamięci / 32 GB / 3200 (@2933), microcode 0x700001b, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 18.04.4 LTS, 5.3.0-53-generic, 1 x dysk SO SSD Intel 240 GB, 4 x P4610 3,2 TB PCIe NVMe*, 4 x podwójny port 40 GbE x710, CloudXPRT vCP — Data Analytics, Kubernetes, Docker, Kafka, MinIO, Prometheus, obciążenie XGBoost, zbiór danych Higgs, test firmy Intel z dnia 27 maja 2020 r. Poziom odniesienia: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® E7-8890 v3 na Intel® Reference Platform (Brickland) z całkowitą ilością pamięci 1024 GB (64 gniazda pamięci / 16 GB / 1600), microcode 0x0000016, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 18.04.4 LTS, 5.3.0-53-generic, 1 x dysk SO SSD Intel 400 GB, 4 x P3700 2 TB PCIe NVMe*, 4 x podwójny port 40 GbE x710, CloudXPRT vCP — Data Analytics, Kubernetes, Docker, Kafka, MinIO, Prometheus, obciążenie XGBoost, zbiór danych Higgs, test firmy Intel z dnia 27 maja 2020 r.

3

Całkowite zabezpieczenie systemu komputerowego jest niemożliwe.

4

Poziom odniesienia: jednowęzłowy, 1 × procesor Intel® Xeon® 8280L 28C @ 2,7 GHz na Neon City z konfiguracją pojedynczego modułu PMem (6 × 32 GB pamięci DRAM; 1 × {128 GB, 256 GB, 512 GB} moduł z serii Intel® Optane™ 100 o mocy 15 W) ucode wer.: 04002F00 z jądrem Fedora 29 5.1.18-200.fc29.x86_64 i MLC wersja 3.8 z App-Direct. Źródło: 2020ww18_CPX_BPS_DI. Testy firmy Intel z dnia 27 kwietnia 2020 roku. Nowa konfiguracja: jednowęzłowy, 1 x procesor przedprodukcyjny Intel® Xeon® CPX6 28C @ 2,9 GHz na Cooper City z konfiguracją pojedynczego modułu PMem (6 x 32 GB DRAM; 1 x {128 GB, 256 GB, 512 GB} moduł z serii Intel® Optane™ PMem 200 o mocy 15 W), ucode w wersji przedprodukcyjnej z jądrem 29 kernel 5.1.18-200.fc29.x86_64, i MLC wersja 3.8 z App-Direct. Źródło: 2020ww18_CPX_BPS_BG. Test firmy Intel z dnia 31 marca 2020 r.

5

Nawet 1,87 raza lepsza wydajność wnioskowania SI ze skalowalnym procesorem Intel® Xeon® trzeciej generacji obsługującym Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) z BF16 w porównaniu do wcześniejszej generacji z FP32 przy przepustowości ResNet50 do klasyfikacji obrazów — Nowy: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H trzeciej generacji (przedprodukcyjny 28C, 250 W) na Intel® Reference Platform (Cooper City) z całkowitą ilością pamięci 384 GB (24 gniazda pamięci / 16 GB / 3200), ucode 0x700001b, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość ResNet-50 v 1.5, https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow -b bf16/base, commit #828738642760358b388d8f615ded0c213f10c9 9a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych ImageNet, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, BF16, BS=56, cztery wystąpienia 28 rdzeni/wystąpienie, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r. Poziom odniesienia: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8280 na Intel® Reference Platform (system Lightning Ridge) z całkowitą ilością pamięci 768 GB (24 gniazda pamięci / 32 GB / 2933), ucode 0x4002f00, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość ResNet-50 v 1.5, https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow -b bf16/base, commit #828738642760358b388d8f615ded0c213f10c99a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych ImageNet, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, FP32, cztery wystąpienia, 28 rdzeni/wystąpienie BS=56, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r.

6

Nawet 1,7 raza lepsza wydajność szkolenia SI ze skalowalnym procesorem Intel® Xeon® trzeciej generacji obsługującym Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) z BF16 w porównaniu do wcześniejszej generacji przy przepustowości BERT do przetwarzania języka naturalnego — Nowy: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H trzeciej generacji (przedprodukcyjny 28C, 250 W) na Intel® Reference Platform (Cooper City) z całkowitą ilością pamięci 384 GB (24 gniazda pamięci / 16 GB / 3200), ucode 0x700001b, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość BERT-Large (QA), https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow -b bf16/base, commit #828738642760358b388d8f615ded0c213f10c99a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych Squad 1.1, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, BF16, BS=12, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r. Poziom odniesienia: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8280 na Intel® Reference Platform (system Lightning Ridge) z całkowitą ilością pamięci 768 GB (24 gniazda pamięci / 32 GB / 2933), ucode 0x4002f00, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość BERT-Large (QA), https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow-b bf16/base, commit#828738642760358b388d8f615ded0c213f10c99a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych Squad 1.1, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, FP32, BS=12, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r.

7

Nawet 1,9 raza lepsza wydajność wnioskowania SI ze skalowalnym procesorem Intel® Xeon® trzeciej generacji wspomagającym Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) z BF16 w porównaniu do wcześniejszej generacji przy przepustowości BERT do przetwarzania języka naturalnego — Nowy: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H trzeciej generacji (przedprodukcyjny 28C, 250 W) na Intel® Reference Platform (Cooper City) z całkowitą ilością pamięci 384 GB (24 gniazda pamięci / 16 GB / 3200), ucode 0x700001b, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość BERT-Large (QA), https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow -b bf16/base, commit #828738642760358b388d8f615de d0c213f10c99a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych Squad 1.1, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, BF16, BS=32, cztery wystąpienia, 28 rdzeni/wystąpienie, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r. Poziom odniesienia: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8280 na Intel® Reference Platform (system Lightning Ridge) z całkowitą ilością pamięci 768 GB (24 gniazda pamięci / 32 GB / 2933), ucode 0x4002f00, HT włączone, Turbo włączone, z Ubuntu* 20.04 LTS, Linux* 5.4.0-26,28,29-generic, dysk SO SSD Intel 800 GB, przepustowość ResNet-50 v 1.5, https://github.com/Intel-tensorflow/tensorflow -b bf16/base, commit #828738642760358b388d8f615ded0c213f10c99a, ModelZoo: https://github.com/IntelAI/models/ -b v1.6.1, zbiór danych Squad 1.1, biblioteka głębokich sieci neuronowych oneAPI (oneDNN) 1.4, FP32, BS=32, cztery wystąpienia, 28 rdzeni/wystąpienie, test firmy Intel z dnia 18 maja 2020 r.

8

Przetwarza do 1,98 raza więcej transakcji bazy danych OLTP na minutę za pomocą nowej skalowalnej platformy Intel® Xeon® trzeciej generacji w porównaniu do 4-gniazdowej platformy sprzed pięciu lat — Nowy: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H trzeciej generacji (przedprodukcyjny 28C, 250 W) na Intel® Reference Platform (Cooper City) z całkowitą ilością pamięci 768 GB (24 gniazda pamięci / 32 GB / 3200), microcode 0x700001b, HT włączone, Turbo włączone, z Red Hat* 8.1, 4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64, 1 x dysk SO SSD Intel 240 GB, 2 x 6.4T P4610 do DATA, 2 x 3.2T P4610 do REDO, 1 Gb/s NIC, HammerDB 3.2, popularna komercyjna baza danych, test firmy Intel z dnia 13 maja 2020 r. Poziom odniesienia: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® E7-8890 v3 na Intel® Reference Platform (Brickland) z całkowitą ilością pamięci 1024 GB (64 gniazda pamięci / 16 GB / 1600), microcode 0 x 16, HT włączone, Turbo włączone, z Red Hat* 8.1, 4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64, 1 x dysk SO SSD Intel 800 GB, 1 x 1.6T P3700 do DATA, 1 x 1.6T P3700 do REDO, 1 Gb/s NIC, HammerDB 3.2, popularna komercyjna baza danych, test firmy Intel z dnia 20 kwietnia 2020 r.

9

Nawet 2,2 raza więcej maszyn wirtualnych z nową skalowalną platformą Intel® Xeon® trzeciej generacji oraz dyskami z rodziny Intel® SSD Data Center w porównaniu do 4-gniazdowej platformy sprzed pięciu lat — Nowy: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® Platinum 8380H trzeciej generacji (przedprodukcyjny 28C, 250 W) na Intel® Reference Platform (Cooper City) z całkowitą ilością pamięci 1536 GB (48 gniazd pamięci / 32 GB / 3200 (@2933)), microcode 0x700001b, HT włączone, Turbo włączone, z RHEL-8.1 GA, 4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64, 1 x dysk SO SSD Intel 240 GB, 4 x P4610 3,2 TB PCIe NVMe*, 4 x podwójny port 40 GbE x710, obciążenie wirtualizacją, Qemu-kvm 2.12 (inbox), WebSphere 8.5.5, DB2 v9.7, Nginx 1.14.1, test firmy Intel z dnia 20 maja 2020 r. Poziom odniesienia: jednowęzłowy, 4 x procesor Intel® Xeon® E7-8890 v3 na Intel® Reference Platform (Brickland) z całkowitą ilością pamięci 1024 GB (64 gniazda pamięci / 16 GB / 1600), microcode 0x0000016, HT włączone, Turbo włączone, z RHEL-8.1 GA, 4.18.0-147.3.1.el8_1.x86_64, 1 x dysk SO SSD Intel 240 GB, 4 x P3700 2 TB PCIe NVMe*, 4 x podwójny port 40 GbE x710, obciążenie wirtualizacją, Qemu-kvm 2.12 (inbox), WebSphere 8.5.5, DB2 v9.7, Nginx 1.14.1, test firmy Intel z dnia 20 maja 2020 r.