Product Brief: Intel® Xeon® W-3300 Processors

Key Features

 • New Processor Core Architecture

 • Built-in AI Acceleration

 • Enterprise-Grade Security

 • Up to 4TB DDR4-3200 8-Channel Memory

author-image

Według

Uncompromising Performance for Expert Workstation Users

Built for advanced workstation professionals, Intel® Xeon® W-3300 processors offer uncompromised performance, expanded platform capabilities, and enterprise-grade security and reliability in a single-socket solution.

These processors are built for next-gen professional applications with heavily threaded, I/O-intensive workloads across artificial intelligence (AI) architecture, engineering, construction (AEC), and media and entertainment (M&E). With new processor core architecture to transform efficiency and advanced technologies to support data integrity, Intel® Xeon® W-3300 processors are equipped to deliver uncompromising workstation performance.

Uncompromising Performance

Intelligent Engineering

Intel® Xeon® W-3300 processors feature a NEW processor core architecture.

 • NEW Up to 4TB DDR4-3200 8-channel memory support
 • NEW Increased core count: up to 38
 • NEW Increased cache size: up to 1.5MB per core
 • Up to 4.0 GHz with Intel® Turbo Boost Technology 2.04

Advanced Accelerators

Push the frontiers of AI and data science with accelerated performance from Intel® Deep Learning Boost5, and Intel® AVX-512.6

Intel® AVX-512 (Advanced Vector Extensions) is a set of new instructions that can accelerate performance for workloads such as scientific simulations, financial analytics, AI, deep learning, 3D modeling and analysis, image and audio/video processing, cryptography, and data compression.6

Enhanced Platform

Empowering Data Scientists

With support for up to 4TB of DDR4-3200 8-channel memory, Intel® Xeon® W-3300 processors are designed to have the memory span and speed for data science, deep learning, and machine learning workloads.

NEW Up to 2.5x maximum memory capacity support+

Intel® Xeon® W-3300 processors 8-channel 4TB (2 DPC) versus

Intel® Xeon® W-3200 processors 2TB (2 DPC)

NEW Up to 31% memory bandwidth increase+

Intel® Xeon® W-3300 processors 8-channel 3200 MT/s (2 DPC) versus

Intel® Xeon® W-3200 processors 6-channel 2666 MT/S (2 DPC)

Built for Large Data Sets+7 8 9 10 11 12

Media & Entertainment Architecture, Engineering, Construction

Intel® Xeon® W-3300 processors are designed for the most demanding workloads and applications such as 8K video editing, simulations, and advanced CAD, CAE, and MCAD.

Advanced Expandability

NEW Up to 64 CPU PCIe 4.0 lanes

Increase PCIe bandwidth and flexibility for more I/O throughput, enabling the next generation of storage, accelerators, graphics, and networking.

• NEW Intel® Optane™ SSD P5800X support16

NEW Discrete Intel® Wi-Fi 6E support

• Up to 20 platform PCIe 3.0 lanes

Reliability & Security

Reliability, Availability, & Serviceability (RAS) Technology

When productivity loss from system downtime could cost thousands or even millions, you want technology to help reliably avoid, diagnose, and repair system-level faults. That’s why Intel® Xeon® W-3300 processors come with RAS technologies like (but not limited to):

 • DDR4 Command/Address Parity Check and Retry
 • Out-of-band access to error logs
 • PCIe Card Hot Plug (add/remove/swap)
 • Predictive Failure Analysis

Data Integrity

Error-correcting code (ECC) memory support augments system memory to help detect and correct errors and ensure the integrity of essential data without interruption of workflow.

This technology helps prevent 99% of soft memory errors, such as unintended bit flips.17

Trusted Technology

Industry Leadership

Intel’s massive ecosystem of hardware and software partners means that the world builds their products to run well on Intel. Our leadership with standards certifications, validation programs, and optimization tools means that hardware, software, and OS developers work with Intel to ensure your customers avoid compatibility issues.

Informacje o produktach i wydajności

1

Na podstawie wyników oceny SPECworkstation 3 v3.1 Product Development na komputerach z procesorem Intel ® Xeon® W-3365 w porównaniu z procesorem AMD Threadripper Pro 3975WX. Wyniki wydajności są oparte na wynikach z dnia 20 maja 2021 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w dodatku. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

2

Na podstawie wyników SPECworkstation 3 v3.1 Energy na procesorze Intel® Xeon® W-3365 w porównaniu z procesorem AMD Threadripper Pro 3975WX. Wyniki wydajności są oparte na wynikach z dnia 20 maja 2021 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w dodatku. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

3

Na podstawie wyników SPECworkstation 3 v3.1 General Operations na procesorze Intel® Xeon® W-3365 w porównaniu z procesorem AMD Threadripper Pro 3975WX. Wyniki wydajności są oparte na wynikach z dnia 20 maja 2021 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w dodatku. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

4

Wszystkie kody produktów, częstotliwości i parametry wydajności są wstępne i mogą się zmienić bez powiadomienia.

5

Intel® Deep Learning Boost „Średnio nawet 3 razy większa wydajność wnioskowania”: według pomiarów średniej geometrycznej różnych obciążeń struktury głębokiego uczenia (Apache MXNet, TensorFlow, PyTorch i Caffe). Wyniki procesorów Intel® Xeon® W-3300 oszacowano na podstawie pomiarów danych w ramach porównania dwugniazdowego procesora Intel® Xeon® Platinum 8280 wykorzystującego 8-bitowe operacje na liczbach całkowitych z rozwiązaniem Intel® Deep Learning Boost na ResNet-50 z dwugniazdowym procesorem Intel® Xeon® Platinum 8180 wykorzystującym 32-bitowe operacje na liczbach zmiennoprzecinkowych. Test z 1 marca 2020 r. przeprowadzony przez firmę Intel.

6

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność może różnić się od podanej w zależności od konfiguracji systemu. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu albo na stronie https://www.intel.pl.

7Based on SciKitLearn performance across multiple data science algorithms results on Intel® Xeon® W-3375 processor vs. Intel® Xeon® W-3275 processor. Performance results are based on results as of 07/27/2021 and may not reflect all publicly available updates. See configuration disclosure for details. No product can be absolutely secure. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.com/ benchmarks.
8Based on SciKitLearn performance across multiple data science algorithms results on Intel® Xeon® W-3365 processor vs. the AMD Threadripper Pro 3975WX processor. Performance results are based on results as of 07/27/2021 and may not reflect all publicly available updates. See configuration disclosure for details. No product can be absolutely secure. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.com/benchmarks.
9Based on SciKitLearn performance across multiple data science algorithms results on Intel® Xeon® W-3335 processor vs. Intel® Xeon® W-2295 processor. Performance results are based on results as of 07/27/2021 and may not reflect all publicly available updates. See configuration disclosure for details. No product can be absolutely secure. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.com/ benchmarks.
10Based on NumPy/SciPy – iBench performance across multiple scientific algorithms on Intel® Xeon® W-3375 processor vs. Intel® Xeon® W-3275 processor. Performance results are based on results as of 07/27/2021 and may not reflect all publicly available updates. See configuration disclosure for details. No product can be absolutely secure. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.com/ benchmarks.
11Based on NumPy/SciPy – iBench performance across multiple scientific algorithms on Intel® Xeon® W-3365 processor vs. AMD Threadripper Pro 3975WX processor. Performance results are based on results as of 07/27/2021 and may not reflect all publicly available updates. See configuration disclosure for details. No product can be absolutely secure. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.com/benchmarks.
12Based on NumPy/SciPy – iBench performance across multiple scientific algorithms on Intel® Xeon® W-3335 processor vs. Intel® Xeon® W-2295 processor. Performance results are based on results as of 07/27/2021 and may not reflect all publicly available updates. See configuration disclosure for details. No product can be absolutely secure. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.intel.com/ benchmarks.
13

Na podstawie szybkiego czasu renderowania przy użyciu Arnold Renderer w AutoDesk Maya z procesorem Intel® Xeon® W-3375 w porównaniu z procesorem Intel® Xeon® W-3275. Wyniki wydajności są oparte na wynikach z dnia 20 maja 2021 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w dodatku. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

14

Na podstawie wyników PugetBench (0.95.1) — Adobe Premiere Pro (2021) 15.0 — Standard na procesorze Intel® Xeon® W-3375 w porównaniu z procesorem Intel® Xeon® W-3275. Wyniki wydajności są oparte na wynikach z dnia 20 maja 2021 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w dodatku. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

15

Na podstawie wyników Cinebench R23 Multi-Threaded (MT) na procesorze Intel® Xeon® W-3375 w porównaniu z procesorem Intel® Xeon® W-3275. Wyniki wydajności są oparte na wynikach z dnia 20 maja 2021 r. i mogą nie uwzględniać wszystkich publicznie dostępnych aktualizacji. Więcej informacji zawiera zastrzeżenie dotyczące konfiguracji. Żaden produkt nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Szczegóły dotyczące konfiguracji można znaleźć w dodatku. Więcej szczegółowych informacji na temat wydajności i testów porównawczych można znaleźć na stronie www.intel.com/benchmarks.

16

Pamięć Intel® Optane™ wymaga określonej konfiguracji sprzętu i oprogramowania. Aby poznać wymagania konfiguracji, odwiedź stronę intel.pl/OptaneMemory.

⊥ Wyniki zostały oszacowane lub zasymulowane na podstawie wewnętrznych pomiarów firmy Intel® i przedstawiono je wyłącznie w celach informacyjnych. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.

◊ Obsługa nawet 4 TB całkowitej pamięci operacyjnej przy użyciu modułów LRDIMM. Procesory Intel® Xeon® W-3300 obsługują zarówno moduły pamięci RDIMM, jak i LRDIMM.

+ Mniejsza niż oczekiwana przepustowość pamięci może wynikać z wielu zmiennych systemowych, takich jak obciążenia programowe i stany zasilania systemu.

17

Źródło: X. Li, M. Huang, K. Shen i L. Chu. „A Realistic Evaluation of Memory Hardware Errors and Software System Susceptibility” https://www.cs.rochester.edu/~kshen/papers/usenix2010-li.pdf.

18

Wybrane funkcje dostępne są tylko w niektórych produktach. Szczegółowe dane zapewnia producent. Więcej informacji o Wi-Fi można znaleźć na intel.com/wifi6disclaimers. Intel® Wi-Fi 6: produkty Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) obsługują opcjonalne kanały o 160 MHz, co umożliwia osiągnięcie najszybszych teoretycznych prędkości maksymalnych (2402 Mb/s) dla typowych produktów 2x2 802.11ax PC Wi-Fi. Produkty Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) klasy premium umożliwiają uzyskanie 2–4 razy większych teoretycznych prędkości maksymalnych w porównaniu ze standardowymi produktami 2x2 (1201 Mb/s) lub 1x1 (600 Mb/s) 802.11 AX PC Wi-Fi, które obsługują jedynie obowiązkowe kanały 80 MHz.