Film prezentujący maksymalną przepustowość Intel® Agilex™ FPGA cewki F

Zobacz, jak Intel® Agilex™ z serii I FPGA z 4 cewkami F obsługuje przepustowość 2,4 Tb/s w tym filmie demonstracyjnym.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.