Układy FPGA Intel® i procesory Intel® Xeon® czwartej generacji

Akceleratory ułatwiają przyspieszenie złożonych zadań i poprawiają ogólną wydajność, obniżając całkowite koszty utrzymania. Zobacz, jak połączenie skalowalnych procesorów Intel® Xeon® czwartej generacji z układami FPGA Intel® Agilex™ poprzez przodujące w branży interfejsy PCIe 5.0 i CXL może przynieść dodatkowe korzyści, takie jak zwiększona elastyczność systemu, zróżnicowanie produktów, wyższa wydajność i większe bezpieczeństwo.