Hypercard firmy CMCC dla jednostek IPU w chmurze

Hypercard to opracowana przez firmę China Mobile karta akceleracji sprzętowej do odciążania zarządzania infrastrukturą chmury. Nie tylko zapewnia doskonałą wydajność usług dla dzierżawcy dzięki serwerom typu bare metal, lecz także oferuje możliwość odciążania wielu usług IaaS. Karta Hypercard została zaprojektowana i opracowana na układach SoC Intel® FPGA i Intel® Xeon® D. Pomyślnie wdrożona do puli zasobów chmurowych firmy China Mobile, stała się jedną z ważnych technologii infrastrukturalnych wspierających chmurę China Mobile.