Intel i Baidu wspierają platformy IaaS przyszłości

Przetwarzanie w chmurze rozwija się wraz z innymi technologiami, aby napędzać cyfrową i inteligentną transformację w różnych branżach. Intel i Baidu mają tę samą wizję centrum danych przyszłości: będzie cechowało się zwiększoną wydajnością IaaS. Intel wprowadził na rynek Intel® IPU, a Baidu opracowane przez siebie jednostki DPU. Jednostki Baidu Taihang DPU 1.0 są oparte na układach Intel® FPGA i procesorach Intel® Xeon® D. Aktualnie jednostki Baidu Taihang DPU 1.0 już zostały zastosowane w różnych scenariuszach usług w chmurze, takich jak Taihang Elastic Bare Metal Server, i otrzymały pozytywne opinie użytkowników.