Produkty Intel® wyprodukowane FPGAs i ustrukturyzowane ASIC

Wyprodukowane przez firmę Intel FPGAs i ustrukturyzowane produkty ASIC zapewniają wiodącą pozycję na rynku produktów, najlepsze w swojej klasie doświadczenia programistyczne oraz przewidywalny, odporny łańcuch dostaw.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.