Systemy do elastycznych centrów przetwarzania danych, gotowych na przyszłe wyzwania

SI (Sztuczna inteligencja)

Rozwiązanie Rozwiązania partnerskie
Rozwiązania Intel® Select dla wnioskowania AI

DataON

Inspur

Rozwiązania Intel® Select dla biblioteki BigDL w Apache Spark* Inspur

Analityka i bazy danych

Rozwiązanie Rozwiązania partnerskie
Rozwiązania Intel Select dla klastrów GBase 8a MPP
GBase
Rozwiązania Intel® Select dla Microsoft SQL Server

DataON

Fujitsu

Lenovo

QCT

SHI

Wiwynn

Rozwiązania Intel Select dla PingCAP TiDB
PingCAP
Rozwiązania Intel Select dla SAP HANA

Fujitsu

Hitachi Vantara

Lenovo

Supermicro

Chmura hybrydowa

Rozwiązanie Rozwiązania partnerskie
Cisco Hyperflex, czyli rozwiązanie Intel® Select Cisco

Rozwiązania Intel Select dla technologii blockchain: Hyperledger Fabric

Lenovo

Rozwiązania Intel Select dla chmury prywatnej i infrastruktury HCI EasyStack
EasyStack
Rozwiązania Intel Select dla platformy Anthos w Google Cloud Lenovo
Rozwiązania Intel Select dla wzmacniania zabezpieczeń z technologią firmy Lockheed Martin Supermicro

Rozwiązania Intel Select dla Microsoft Azure Stack HCI

DataON

Lenovo

QCT

Rozwiązania Intel® Select dla Nutanix HCI Fujitsu
Rozwiązania Intel® Select dla Open Cloud

Alauda

Awcloud

CMSOFT

H3C

HUAYUN

Inspur

JITSTACK

QingCloud

Rozwiązania Intel Select dla Qing3 HCI
Qing3

Rozwiązania Intel® Select dla platformy kontenera Red Hat OpenShift

Lenovo

Rozwiązania Intel® Select dla VMware Horizon VDI na vSAN

Hitachi Vantara

Lenovo

Rozwiązania Intel® Select dla VMware vSAN

Hitachi Vantara

Inspur

Lenovo

QCT

SHI

Supermicro

WWT

Rozwiązania Intel® Select dla systemu pamięci masowej definiowanej programowo XSKY XSKY

Systemy obliczeniowe dużej skali

Rozwiązanie Rozwiązania partnerskie
Rozwiązania Intel Select do analizy genomiki

Lenovo

VAST Data

Rozwiązania Intel® Select dla konwergentnych klastrów HPC i AI
Advantech
Rozwiązania Intel Select do symulacji i modelowania

Advantech

Amazon Web Services

Atipa

Boston

Bright Computing

Fujitsu

MEGWARE

Nor-Tech

QCT

RSC

Rozwiązania Intel® Select do symulacji i wizualizacji

Atipa

MEGWARE

Sieć

Rozwiązanie Rozwiązania partnerskie
Rozwiązania Intel Select do analizy multimediów

Celestica

Lenovo

Rozwiązania Intel® Select dla NFVI

Advantech

CASwell

Celestica

H3C

Lenovo

NEXCOM

Nokia

QCT

Wiwynn

ZTE

Rozwiązania Intel Select dla platformy przekierowywania NFVI

Advantech

Inventec

Lenovo

NEXCOM

QCT

Rozwiązania Intel Select dla urządzeń uCPE

ADLINK

Advantech

ASRock Rack

CASwell

Ibase Technologies

IEI QNAP

Lanner

NEXCOM

Pivot

Premium

Silicom

Supermicro

Rozwiązania Intel Select dla sieci usług wizualnych w chmurze

Celestica

Inspur

Intequus

Lanner

NEXCOM

QCT