The Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 delivers high-speed, 60 GHz WiGig (802.11ad) wireless docking connectivity for mobile client device (2 in 1, tablet, laptop) with up to 4.7 Gbps of bidirectional throughput. It’s available in the M.2 Type 2230 form factor combined with the dedicated Intel® Wireless Gigabit Sink-M 13100, it enables wire-equivalent user experience for wireless docking, peripherals access, and device-to-device communications.1 2

The Intel® Tri-Band Wireless-AC 18265 includes Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 for 802.11ac, dual-band, 2x2 Wi-Fi + Bluetooth® wireless technology 4.2 connectivity for up to 3x faster speeds (up to 867 Mbps3) and 3x more capactiy4 for less time waiting and more time doing.

Features and Benefits

Feature Benefits
Wireless gigabit docking Allows wire-equivalent quality for up to two full HD displays, low-latency human interface devices (HID), and multi-Gbps IO for on-desk productivity experience
Wireless access to peripherals Enables wire-free multi-Gbps connectivity for any USB 3.0 device, such as storage or HD camera that is WiGig-enabled or connected to a wireless gigabit dock station
Device to device Allows multi-Gbps connectivity between devices
WiGig Display Extension (WDE) WiGig Wireless Display Extension, for visually-lossless, low latency, robust video, and HD audio
WiGig Serial Extension (WSE) WiGig Wireless Serial Extension, for efficient, native USB 3.0 transfers including bulk and isochronous
Client dock management Dedicated, user-friendly Intel® Wireless Gigabit dock manager utility on the client to configure the dock settings (password protectable)

Related Videos

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki testów uzyskano przed instalacją najnowszych poprawek oprogramowania i aktualizacji oprogramowania sprzętowego, które służą do likwidacji luk w zabezpieczeniach określanych mianem „Spectre” i „Meltdown”. Po zainstalowaniu tych aktualizacji wyniki te mogą nie mieć zastosowania do posiadanego urządzenia lub systemu.

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.com/PerformanceIndex.

2

Na podstawie niniejszego dokumentu nie są udzielane w sposób jawny ani dorozumiany, przez wykluczenie odmowy ani w jakikolwiek inny sposób, żadne licencje dotyczące jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w postanowieniach i warunkach dotyczących określonych produktów firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej w sposób jawny ani dorozumianej, w odniesieniu do sprzedaży i/lub używania produktów Intel®, w tym między innymi odpowiedzialności i gwarancji dotyczących przydatności do określonego celu, przydatności handlowej lub naruszenia jakichkolwiek patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Produkty Intel® nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia. Firma Intel może w każdej chwili i bez powiadomienia dokonać zmian w dokumentacji i opisach produktów. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/wireless-network/wireless-products.html.

3

W oparciu o teoretyczną wartość prędkości przesyłania informacji oferowaną przez implementacje protokołu 2x2 802.11ac. Rzeczywista przepustowość łącza bezprzewodowego i zasięg zależą od systemu operacyjnego oraz konfiguracji używanego sprzętu i oprogramowania. Szczegółowe dane można sprawdzić u producenta swojego komputera.

4

Technologia 802.11ac downlink MU-MIMO umożliwia równoczesną obsługę kilku urządzeń, przyspieszając nawet trzykrotnie działanie sieci i poprawiając przepustowość w przeliczeniu na użytkownika.