Wireless Docking Just Got Real with Intel® Wireless Gigabit Technology

The Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 is a WiGig 802.11ad wireless dock on a module. It works with the Intel® Tri-Band Wireless-AC 18260 in client devices to deliver a high-performance, wire-like wireless docking experience. The Intel® Wireless Gigabit Sink W13100 interfaces with up to two Intel® Wireless Gigabit Antenna-M 10041R modules to deliver better coverage for great on-desk wireless docking experience.1 2

Features and Benefits

Features Benefits
Wireless gigabit docking Allows wire-equivalent quality for up to two full HD displays, low-latency human interface devices (HID), and multi-Gbps I/O for a high performance, on-desk productivity experience.
Wireless access to peripherals Enables wire-free multi-Gbps connectivity for any USB 3.0 device, such as storage or HD camera that is WiGig-enabled or connected to a wireless gigabit dock station.
WiGig display extension WiGig wireless display extension, for visually-lossless, low latency, robust video, and HD audio.
WiGig serial extension WiGig wireless serial extension, for efficient, native USB 3.0 transfers including bulk and isochronous.
Client dock management Dedicated, user-friendly Intel® Wireless Gigabit dock manager utility on the client to configure the dock settings (password protectable).

Related Videos

Informacje o produktach i wydajności

1

Wyniki testów uzyskano przed instalacją najnowszych poprawek oprogramowania i aktualizacji oprogramowania sprzętowego, które służą do likwidacji luk w zabezpieczeniach określanych mianem „Spectre” i „Meltdown”. Po zainstalowaniu tych aktualizacji wyniki te mogą nie mieć zastosowania do posiadanego urządzenia lub systemu.

Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. Więcej informacji na www.Intel.com/PerformanceIndex.

2

Na podstawie niniejszego dokumentu nie są udzielane w sposób jawny ani dorozumiany, przez wykluczenie odmowy ani w jakikolwiek inny sposób, żadne licencje dotyczące jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Z wyjątkiem przypadków określonych w postanowieniach i warunkach dotyczących określonych produktów firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej w sposób jawny ani dorozumianej, w odniesieniu do sprzedaży i/lub używania produktów Intel®, w tym między innymi odpowiedzialności i gwarancji dotyczących przydatności do określonego celu, przydatności handlowej lub naruszenia jakichkolwiek patentów, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Produkty Intel® nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia. Firma Intel może w każdej chwili i bez powiadomienia dokonać zmian w dokumentacji i opisach produktów. Najbardziej aktualne informacje o produktach można znaleźć na stronie: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/wireless-network/wireless-products.html.