Check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Technology

Check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Technology

Check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Technology

In just 3 simple steps, you can verify if a PC has the latest Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) technology before you buy to ensure you get faster Gigabit wireless speeds, support for 160 MHz channel bandwidth and WPA3, higher capacity, lower latency1, and next-gen security2. Without Wi-Fi 6 capabilities, your next device will suffer from outdated wireless connectivity leading to years ...of frustration before you upgrade again. Wi-Fi 6 is designed for the rapid growth of connected devices, streaming services, and high-bandwidth demands of today’s home wireless networks and is the biggest advancement to Wi-Fi technology since Wi-Fi 4 in 2009. While older Wi-Fi technologies were contention-based, letting devices connect on a first-come-first-served basis, Wi-Fi 6 traffic is efficiently managed by the router for faster speeds, greater reliability, and more responsive interactions for wireless gaming, entertainment, and video streaming.

How to check for Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) technology:

  • Press and hold the “Windows” key and the “X” key on the keyboard.
  • Press the “M” key to select the Device Manager.
  • Expand the “Network Adapters” item and look for “Intel® Wi-Fi 6” and “160 MHz” to know you are getting the latest wireless connectivity solution.

Informacje o produktach i wydajności

1

Stwierdzenie „Opóźnienia niższe o 75%” opiera się na symulacji firmy Intel (79%) w standardzie 802.11ax z zastosowaniem i bez zastosowania metody transmisji OFDMA przy użyciu dziewięciu klientów. Średnie opóźnienie bez OFDMA wynosi 36 ms, a średnie opóźnienie z OFDMA tylko 7,6 ms. Aby uzyskać niższe opóźnienie transmisji, router 802.11ax (Wi-Fi 6) i wszystkie urządzenia klienckie muszą obsługiwać OFDMA. Więcej informacji można znaleźć pod adresem intel.pl/wifi6disclaimers.

2

Funkcje zabezpieczeń sieci Wi-Fi WPA3: konsorcjum branżowe Wi-Fi Alliance certyfikuje produkty Wi-Fi 6 pod kątem zgodności ze standardem IEEE 802.11ax i w celu zapewnienia najnowszych funkcji zabezpieczeń sieci Wi-Fi będzie wymagać certyfikatu zabezpieczeń WPA3. Uproszczone hasła WPA3: standard WPA3 wykorzystuje protokół Simultaneous Authentication of Equals (SAE) w celu zastąpienia protokołu wymiany Pre-Shared Key (PSK) używanego przez standard WPA2. Protokół SAE zapewnia bezpieczniejszą obsługę początkowej wymiany kluczy i wykorzystuje mechanizm utajniania z wyprzedzeniem, dzięki czemu jest bardziej odporny na ataki odszyfrowujące w trybie offline i zapewnia silniejsze uwierzytelnianie oparte na haśle. Silniejsza ochrona WPA3: dodatkową ochronę sieci 802.11ax zapewnia odpowiednik szyfrowania 192-bitowego. Jest ono silniejsze niż szyfrowanie 128-bitowe AES stosowane w przypadku protokołu WPA2.