Bramy Intel

Czujniki i urządzenia pracujące na krawędzi sieci otworzyły przed nami cenną możliwość gromadzenia danych i zdalnego zarządzania procesami. Bramy Intel Gateway stanowią wysoce skalowalne, bezpieczne rozwiązanie pośredniczące pomiędzy tymi urządzeniami – zwanymi Internetem rzeczy (IoT) – a chmurą obliczeniową, pozwalając na sterowanie dostępem do Internetu, komunikacją głosową i wideo, automatyzacją domów, systemami zabezpieczeń, energią i innymi usługami.

Bramy zapewniają użytkownikom indywidualnym zdalną łączność i możliwość sterowania domem – w tym systemami zabezpieczeń, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, automatyzacji domu i rozrywki.

Dane można przekształcać w przydatną, praktyczną wiedzę dzięki analizie w czasie zbliżonym do rzeczywistego, efektywnemu sterowaniu procesami i niskim kosztom transmisji.

Telco

Popraw jakość usług, obniż ponoszone koszty i zachowaj ciągłość działalności, usprawniając zdalny dostęp i zarządzanie infrastrukturą – od centrum operacyjnego dostawcy usług, przez centrale telekomunikacyjne, aż po koncentratory DSLAM i punkty dystrybucji.

Więcej informacji

Domowa łączność

Korzystaj z treści nowego typu, zarządzaj domowymi sieciami i obsługuj inteligentne urządzenia domowe.

Sprzedaż detaliczna

Większa efektywność łańcucha dostaw, tworzenie nowych usług i poprawa jakości obsługi klientów.

Więcej informacji

Motoryzacja

Możesz zarządzać rozwiązaniami obliczeniowymi, danymi i systemami sztucznej inteligencji w autonomicznych pojazdach i systemach inteligentnego transportu i logistyki oraz je monitorować.

Więcej informacji