Komunikacja sieciowa i I/O

Uzyskaj zaawansowaną wydajność od serca centrum danych po krawędź sieci, korzystając z najlepszych w branży produktów oraz inteligentnej, programowalnej i skalowalnej infrastruktury definiowanej programowo.

Produkty do sieci Ethernet

Karty sieciowe, kontrolery, przełączniki, światłowody i kable dla obecnej i przyszłej infrastruktury sieciowej. Wszystkie produkty są testowane pod kątem zgodności, aby zapewnić bezproblemową i sprawdzoną współpracę w sieci i niezawodność natychmiast po wyjęciu z opakowania.

Produkty dla sieci szkieletowych

Nowa generacja szkieletu dla systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) zapewnia zaawansowaną architekturę i zestawy funkcji, obsługę przepustowości 100 Gb/s oraz skalowalność aż do eksaskali i większej.

Silicon Photonics

Skorzystaj z produktów zgodnych ze standardami branżowymi, które są używane przez dostawców usług chmury, i zapewnij wyjątkowo szybką łączność – aż do 100 Gb/s – dzięki w pełni zintegrowanemu rozwiązaniu z technologią krzemowego lasera hybrydowego.

Systemy obliczeniowe dużej skali (HPC)

Uzyskaj równowagę, elastyczność i nieprzerwaną wydajność wymagających obciążeń HPC zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości.

Więcej informacji ›

Silicon Photonics

Zredukuj wąskie gardła w sieci, które prowadzą do ograniczania wydajności obliczeniowej, zapewniając konfigurowany programowo dostęp o wysokiej przepustowości do zasobów komputerowych i pamięci masowej.

Więcej informacji ›