Oprogramowanie Intel® Deep Insight Network Analytics

Obserwuj działania każdego pakietu, z dokładnością co do nanosekundy.

Stwórz wizualizację ścieżki każdego pakietu

Oprogramowanie Intel® Deep Insight Network to pierwsze rozwiązanie, które spełnia wymogi czterech naczelnych prawd, odnoszących się do każdego pakietu sieciowego i serwerowego.

Cztery naczelne prawdy

1. Skąd pakiet wziął się w danym miejscu?

Zrozum kolejność urządzeń, które pakiet odwiedzał po drodze.

2. Dlaczego pakiet jest w danym miejscu?

Poznaj zestaw zasad, które pakiet musiał spełnić podczas znajdowania się w każdym urządzeniu napotkanym po drodze.

3. Ile wyniosło opóźnienie pakietu?

Sprawdź czas poświęcony na buforowanie w każdym przełączniku, z dokładnością co do nanosekundy.

4. Dlaczego pakiet był opóźniony?

Dokonaj wizualizacji pakietów, przepływów i aplikacji, które pakiet udostępnił w każdej kolejce.

Zrewolucjonizuj sposoby monitorowania wydajności Twojej sieci i serwera

Analiza

Obserwuj każdy pakiet z każdego przełącznika i routera w sieci oraz na serwerze — w paśmie i przy prędkości takiej samej, jak prędkość liniowa.

Interpretuj i ustalaj położenie

Działaj na serwerach towarowych i, w czasie rzeczywistym, interpretuj, analizuj oraz ustalaj położenie wielu uwarunkowań, które zakłócają przepływ pakietów.

Wyznaczaj punkty odniesienia i śledź

Sprawdź ścieżkę i latencję każdego pakietu w Twojej sieci i na Twoim serwerze.

Wykrywaj i zgłaszaj

Aktywuj inteligentny i elastyczny mechanizm uruchamiający, który pozwoli na wykrywanie i zgłaszanie zdarzeń w czasie rzeczywistym, z dokładnością co do nanosekundy.

Śledź i monitoruj

Identyfikuj każdy zrzut pakietów. Określisz w ten sposób odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym zdarzeniem, czyli „kiedy?”, „dlaczego?”, „gdzie?” i „komu?”.

Oprogramowanie Intel® Deep Insight Network Analytics

Licencje próbne są dostępne dla oprogramowania Intel® Deep Insight Network Analytics. Dzięki temu możesz ocenić wartość jego funkcji oraz stworzyć weryfikację koncepcji przed zakupem licencji. Pełna licencja umożliwia opracowanie lepszych rozwiązań.

Od czego zacząć

Zasoby

Od czego zacząć

Jesteśmy gotowi porozmawiać o Twoich potrzebach związanych z siecią.

Kontakt z nami

Dokumentacja

Zaloguj się do dokumentacji dostępu, aby dotrzeć do produktów Programmable Ethernet Switch.

Przeglądaj dokumentację

Wyjaśnienia prawne1

Informacje o produktach i wydajności

1

Technologie Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.