Krótkie omówienie procesorów opartych na inteligentnej architekturze Intel® Tofino™ 3

Krótkie omówienie procesorów opartych na inteligentnej architekturze Intel® Tofino™ 3

Krótkie omówienie procesorów opartych na inteligentnej architekturze Intel® Tofino™ 3

Procesor oparty na inteligentnej architekturze (IFP) Intel® Tofino™ 3 umożliwia programowanie w języku P4, przyspiesza przetwarzanie pakietów AI, zapewnia pobór mocy zoptymalizowany programowo z wykorzystaniem hiperskalera oraz udostępnia telemetrię sieciową w czasie rzeczywistym (INT) dla pełnego spektrum obciążeń od warstwy brzegowej sieci po chmurę.