Intel® Tofino™

Specjalizowany układ scalony (ASIC) przełącznika Ethernet programowalnego językiem P4, który zapewnia większą wydajność przy niższym zużyciu mocy.

Informacje o produktach i wydajności

1ilość portów MAC obejmująca 40G wymaga skrzyni biegów.
2

Technologie Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.