Koprocesory Intel® Xeon Phi™ 7200 są dodatkowymi kartami PCI Express* nowej generacji, które współdziałają z procesorami Intel® Xeon® nowej generacji (o nazwie kodowej Skylake)1 zwiększając wydajność przetwarzania równoległego kodu w dużej skali – maks. do 2,828 teraflopa w obliczeniach zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji (operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę) przypadających na koprocesor2. Koprocesory Intel Xeon Phi 7200, produkowane w technologii 14 nm firmy Intel, są szybsze niż koprocesory poprzedniej generacji3 4 5. Każdy koprocesor ma 68 rdzeni, 272 wątki oraz szersze wektorowe jednostki wykonawcze.

Porównaj teraz
Porównaj teraz
Porównaj teraz

Produkty

{{#with products}} {{>product-card}} {{/with}}
{{#if product-card.title}}

{{product-card.title}}

{{/if}}
{{#each product-card.items}}
{{#if responsive-image}} {{#with responsive-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#if responsive-list-image}} {{#with responsive-list-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#with content-main}}

    {{#each productHighLights}}
  • {{this}}
  • {{/each}}
{{/with}}
{{#with content-extra}}
{{#if show-compare }} Porównaj teraz {{/if}} {{#if price-tray}} {{> price-tray}} {{/if}}
{{/with}}
{{/each}}
{{#if product-card.loader}} {{/if}}
{{#each image-sizes}} {{#if smallren}} {{/if}} {{/each}}
{{#each product.productOffers}}
{{price}}{{#if cents}}{{decimalSeparator}}{{/if}}{{cents}} Kup
{{/each}}
{{#if price-tray.standalone}}
{{#if price-tray.fullwidth}}

Full Width

{{/if}} {{/if}} {{#if price-tray.standalone}} {{#if price-tray.fullwidth}}
{{/if}}
{{/if}}

Cechy i zalety

Mimo iż jednostki Intel® Xeon® zapewniają maksymalną wydajność w większości zastosowań, w przypadku niektórych aplikacji równoległych dużej skali koprocesory Intel® Xeon® Phi™ znacznie poprawiają wydajność pracy. Koprocesory Intel® Xeon Phi™ szczególnie dobrze sprawdzają się w obsłudze aplikacji, które wykorzystują ponad 100 wątków oprogramowania oraz jednostki wektorowe lub większą przepustowość pamięci lokalnej niż obsługiwana przez procesory Intel® Xeon®. Przykłady segmentów rynków dla aplikacji wysoce równoległych obejmują między innymi: animacje, energetykę, finanse, nauki przyrodnicze, produkcję, medycynę, sektor publiczny i pogodę.

Przeczytaj skrócony przewodnik po koprocesorach Intel® Xeon Phi™ 7200

Języki, narzędzia i aplikacje działają dziś bezproblemowo na wszystkich platformach opartych o procesory Intel® Xeon® i koprocesory Intel® Xeon Phi™, dlatego teraz można myśleć w kategoriach „ponownego wykorzystania”, a nie „projektowania kodu od podstaw”. Jeden model programowania, który spełnia wymagania wszystkich kodów. Programiści wykorzystują koprocesor Intel® Xeon Phi™ jako sprzętowe narzędzie projektowe zoptymalizowane do przetwarzania równoległego dużej skali, bez potrzeby przeprojektowywania kodu lub pisania go od nowa. Nie ma potrzeby ponownego przemyślenia problemu lub uczenia się nowego modelu programowania; wystarczy ponownie skompilować i zoptymalizować istniejące kody za pomocą znanych narzędzi, bibliotek i procedur wykonawczych. Utrzymywanie jednego kodu źródłowego dla procesorów Intel® Xeon® i koprocesorów Intel® Xeon Phi™ stwarza programistom możliwość jednokrotnej optymalizacji pod kątem przetwarzania równoległego – przy zachowaniu maksymalizacji wydajności zarówno procesora, jak i koprocesora. W przeciwieństwie do procesorów graficznych (GPU), koprocesor zapewnia pełną adresowalność IP, samodzielną obsługę kodu (odciążanie) oraz wsparcie dla standardów takich jak Message Passing Interface (MPI).

Wybierz właściwe narzędzie do danego zadania. Dzięki procesorom Intel® Xeon® otrzymasz moc niezbędną do wykonywania obciążeń HPC z równoległymi lub szeregowymi komponentami. Koprocesory Intel® Xeon Phi™ zostały zoptymalizowane tak, aby stanowić doskonały wybór dla obciążeń przetwarzania wysoce równoległego, zapewniając przy tym dodatkowe korzyści programistyczne – takie jak możliwość utrzymywania jednego kodu źródłowego, konwergencję ISA oraz wspólne środowisko.

Informacje o produktach i wydajności

1

Platformy wykorzystujące produkty z rodzin Intel® Xeon® E5-2600 v3 oraz E5-2600 v4 nie są obecnie wspierane. Mimo to firma Intel zapewnić producentom OEM ograniczone wsparcie w oparciu o odrębne uzgodnienia, wedle własnego uznania i osobno dla każdego przypadku, w odniesieniu do platform wykorzystujących produkty z rodzin Intel® Xeon® E5-2600 v3 oraz E5-2600 v4.

2

Zmierzono na podstawie obliczonej teoretycznie szczytowej wydajności obliczeń zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji dla jednego koprocesora. 32 DP FLOPS/częstotliwość zegara/rdzeń × 68 rdzeni × 1,3 GHz = 2,828 TeraFLOPS.

3

Cechy i zalety technologii Intel® zależą od konfiguracji systemu i mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. Wydajność zależy od konfiguracji systemu. Żaden system komputerowy nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. Więcej informacji można uzyskać od sprzedawcy lub producenta systemu bądź na stronie http://www.intel.pl.

4

Oprogramowanie i obciążenia stosowane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark i MobileMark, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.intel.pl/benchmarks.

5

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych kosztów ani obniżenia kosztów.