Procesory Intel® Xeon®

Postaw na wydajne przetwarzanie w chmurze, analizę w czasie rzeczywistym i przetwarzanie danych na potrzeby krytycznych obciążeń roboczych i analizy dużych zbiorów danych. Nasze rozwiązania zwiększają efektywność i niezawodność centrów przetwarzania danych, pozwalając im wykonywać wszelkie niezbędne obciążenia robocze.

Wszystkie procesory

Serwery

Stacje robocze

Urządzenia przenośne

Nowe procesory Intel® Xeon® Scalable

 • Zróżnicowane, kluczowe i obejmujące duże zasoby danych obciążenia robocze
 • Analizy w czasie rzeczywistym i sztuczna inteligencja
 • Najwyższa niezawodność i bezawaryjna praca
 • Przełomowa wydajność profesjonalnych stacji roboczych1

Rodzina procesorów Intel® Xeon® E7

 • Obciążenia robocze obejmujące duże zasoby danych
 • Analizy w czasie rzeczywistym
 • Wysoka niezawodność i bezawaryjna praca

Rodzina procesorów Intel® Xeon® E5

 • Wszechstronność w szerokiej gamie obciążeń
 • Infrastruktura definiowana programowo
 • Użytkownicy zaawansowanych stacji roboczych

Nowe procesory Intel® Xeon® W

 • Wydajność zoptymalizowana pod kątem standardowych stacji roboczych1
 • Sprzętowe zabezpieczenia i funkcje niezawodności
 • Zwiększone możliwości rozbudowy grafiki, pamięci masowej i funkcji sieciowych

Procesory Intel® Xeon® E3

 • Niezbędna wydajność serwerów i podstawowych stacji roboczych dla małych firm
 • Wysoka wydajność przenośnych stacji roboczych
 • Grafika HD Intel® z obsługą udoskonalonego transkodowania multimediów

Nowe procesory Intel® Xeon® D

 • Przystosowane do dużej gęstości i niższego poboru mocy
 • Zintegrowane funkcje sieciowe, zabezpieczeń i przyspieszenia
 • SoC (system-on-a-chip) dla środowisk o ograniczonej przestrzeni i mocy

Testy porównawcze procesorów Intel® Xeon®


Zobacz kompletne informacje o prędkości, wydajności i konfiguracji.

Informacje o produktach i wydajności

1

Przedstawione twierdzenia oparto na porównaniu nowych i starych produktów Intel® i ich cech. O ile nie stwierdzono inaczej, twierdzenia i przykłady odwołujące się do procesora Intel® Xeon® Scalable dotyczą konfiguracji dwugniazdowej. Twierdzenia i przykłady odwołujące się do procesorów Intel® Xeon® W dotyczą tylko konfiguracji jednogniazdowej.