Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Do zastosowań na brzegu wykorzystywane są również inne układy Intel® FPGA. Jednak cechy urządzeń FPGA Cyclone® i MAX, takie jak niski pobór energii i niewielka konstrukcja, przydatne w wielu typach zastosowań, mają kluczowe znaczenie w aplikacjach na potrzeby brzegu. Taki zestaw funkcji umożliwia klientom tworzenie produktów przeznaczonych do wdrażania na brzegu.

Mamy świadomość, że klienci chcą przeprowadzać wdrożenia z wykorzystaniem układów FPGA ze względu na opcję wsparcia przez 15, a często przez ponad 20 lat. Przy ponad 2,5 mld sprzedanych urządzeń FPGA Cyclone® i MAX® ważne, aby nasi klienci mieli pewność, że mogą nadal projektować z wykorzystaniem powszechnie używanych układów i polegać na nich.

Tak. Układ MAX V® ma możliwości i cechy CPLD, ale został zaprojektowany w architekturze FPGA.