Bezpłatne licencje na pakiet podstawowy IP

Pytania i odpowiedzi na temat pakietu podstawowego IP

Oto odpowiedzi na często zadawane pytania na temat pakietu podstawowego Intel® FPGA IP:

Pakiet podstawowy Intel® FPGA IP to zestaw licencji wieczystych na w pełni funkcjonalne wersje niektórych z najpopularniejszych rdzeni własności intelektualnej (IP) Intel® FPGA. Zobacz powyższą tabelę 1. Funkcje Intel® FPGA IP w pakiecie podstawowym zawierającą pełną listę rdzeni objętych licencją.

Pełne licencje na cały pakiet podstawowy Intel® FPGA IP są przyznawane bezpłatnie przy zakupie licencji na oprogramowanie Intel Quartus Prime w wersji standardowej lub Pro. Użytkownicy innych wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime, jak Lite lub Development Kit, także mogą uzyskać dostęp do rdzeni Intel FPGA IP w pakiecie podstawowym IP, korzystając z wyjątkowej funkcji oceny sprzętu o nazwie Intel® FPGA IP Evaluation Mode lub kupując licencję na pakiet podstawowy IP.

Rdzenie w pakiecie podstawowym IP są częścią biblioteki Intel® FPGA IP. Funkcje pobierania i instalacji rdzeni Intel® FPGA IP zostały wbudowane w oprogramowanie Intel® Quartus® Prime. Po pobraniu dowolnej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime z centrum pobierania można natychmiast rozpocząć pracę ze wszystkimi rdzeniami Intel® FPGA IP, w tym z pakietem podstawowym IP.

Jeśli nie jesteś użytkownikiem oprogramowania Intel® Quartus® Prime w wersji Standard lub Pro albo korzystasz z innych wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime, jak Lite lub Development Kit, możesz zamówić licencję stanowiskową na pakiet. Po zamówieniu licencji wystarczy odwiedzić witrynę internetową licencjonowania produktów Intel, aby utworzyć lub zaktualizować plik licencji:

Tak! Mając plik licencji Intel® Quartus® Prime, otrzymasz licencje na każdy z tych rdzeni. Jeśli nie wiesz, jaką masz licencję, wykonaj czynności opisane powyżej, odwiedź witrynę internetową licencjonowania produktów Intel i zaktualizuj plik licencji.

Bezpłatna funkcja Intel® FPGA IP Evaluation Mode umożliwia generowanie modeli, symulowanie ich z wykorzystaniem standardowych symulatorów i generowanie ograniczonych czasowo plików programów FPGA. Jeśli postanowisz przejść na pełną produkcję, musisz kupić odpowiednią licencję. Bezpłatne licencje wieczyste na pakiet podstawowy IP pozwalają na korzystanie z rdzeni na potrzeby pełnej produkcji.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej licencji na pakiet podstawowy IP firmy Intel.

Po pobraniu licencji na pakiet podstawowy IP nadal można bezterminowo korzystać ze starszych wersji rdzeni wydanych w tym czasie. Aby korzystać z najnowszych rdzeni pakietu podstawowego IP i nowych rdzeni IP dodanych do tego pakietu, należy kupić licencję na odnowienie pakietu podstawowego (ISPR-BASE) lub odnowić subskrypcję oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

Jeśli nie jesteś użytkownikiem oprogramowania Intel® Quartus® Prime w wersji Standard lub Pro albo korzystasz z innych wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime, jak Lite lub Development Kit, możesz zamówić licencję stanowiskową na pakiet. Po zamówieniu licencji wystarczy odwiedzić witrynę internetową licencjonowania produktów Intel, aby utworzyć lub zaktualizować plik licencji:

Tak! Mając plik licencji Intel® Quartus® Prime, otrzymasz licencje na każdy z tych rdzeni. Jeśli nie wiesz, jaką masz licencję, wykonaj czynności opisane powyżej, odwiedź witrynę internetową licencjonowania produktów Intel i zaktualizuj plik licencji.

Bezpłatna funkcja Intel® FPGA IP Evaluation Mode umożliwia generowanie modeli, symulowanie ich z wykorzystaniem standardowych symulatorów i generowanie ograniczonych czasowo plików programów FPGA. Jeśli postanowisz przejść na pełną produkcję, musisz kupić odpowiednią licencję. Bezpłatne licencje wieczyste na pakiet podstawowy IP pozwalają na korzystanie z rdzeni na potrzeby pełnej produkcji.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej licencji na pakiet podstawowy IP firmy Intel.

Po pobraniu licencji na pakiet podstawowy IP nadal można bezterminowo korzystać ze starszych wersji rdzeni wydanych w tym czasie. Aby korzystać z najnowszych rdzeni pakietu podstawowego IP i nowych rdzeni IP dodanych do tego pakietu, należy kupić licencję na odnowienie pakietu podstawowego (ISPR-BASE) lub odnowić subskrypcję oprogramowania Intel® Quartus® Prime.