Bezpłatne licencje na pakiet podstawowy IP

Aby pomóc skrócić czas projektowania, firma Intel oferuje licencje do pełnej produkcji na niektóre z najpopularniejszych rdzeni własności intelektualnej (IP) (podane w tabeli 1) w pakiecie podstawowym Intel® FPGA IP, który jest dostępny bezpłatnie dla użytkowników oprogramowania Intel® Quartus® Prime i Intel® Quartus® Prime w wersji Pro.

Jeśli masz aktywną licencję na oprogramowanie Intel® Quartus® Prime lub Intel® Quartus® Prime w wersji Pro, zaloguj się do samoobsługowego centrum licencjonowania, aby wygenerować plik licencji i skorzystać z zalet pakietu podstawowego IP.

Pakiet podstawowy IP jest również instalowany wraz z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime w wersji Lite. Pełne licencje na ten pakiet należy kupić oddzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

Tabela 1. Funkcje Intel® FPGA IP w pakiecie podstawowym IP

Funkcje Intel® FPGA IP

Opis

FIR II

Ponad 12 dużych architektur filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej (FIR) do wielu zastosowań w ramach cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP). Generuje dokładne modele oparte na bitach i cyklu zegara opracowane w rozwiązaniach Verilog, VHDL i MALAB do generowania współczynników. Znacznie zmniejsza zużycie zasobów FPGA i zwiększa wydajność w porównaniu z oryginalnym kompilatorem FIR w większości implementacji filtrów FIR. Zoptymalizowano wydajność filtra FIR, wewnętrzne przetwarzanie potokowe i wykorzystanie zasobów logicznych na podstawie danych wejściowych użytkownika.

NCO

Zoptymalizowane do obsługi funkcji cyfrowej pętli sprzężenia fazowego (PLL) i interfejsu cyfrowego. Obsługa wielu architektur opartych na pamięci ROM, algorytmie CORDIC i mnożnikach.

FFT

Wysoce wydajny procesor szybkiej transformacji Fouriera (FFT) z wieloma możliwościami parametryzacji. Funkcja FFT wykorzystuje algorytm FFT z decymacją częstotliwościową Radix-2/4 do wewnętrznego przekształcania długości 2m, gdzie 6 ≤ m ≤ 14. w ramach architektury blokowej reprezentacji zmiennoprzecinkowej, aby zmaksymalizować zakres dynamiczny sygnału w obliczeniach transformacji.

AXI BFM Pakiet AXI Verification IP firmy Mentor Graphics* (wersja Intel® FPGA) zawiera modele funkcjonalne magistrali (BFM) do symulowania zachowania i ułatwienia weryfikacji rdzeni IP zgodnych z protokołem Advanced Microcontroller Bus Architecture Advanced eXtensible Interface (AMBA* AXI*).

Kontroler pamięci SDRAM DDR2 o wysokiej wydajności obsługujący UniPHY

Kontroler interfejsu pamięci SDRAM DDR2 ze zintegrowanym interfejsem Platform Designer. Obsługa warstwy fizycznej UniPHY pamięci Intel.

Kontroler pamięci SDRAM DDR3 o wysokiej wydajności obsługujący interfejs UniPHY

Kontroler interfejsu pamięci SDRAM DDR3 ze zintegrowanym interfejsem Platform Designer. Obsługa warstwy fizycznej UniPHY pamięci Intel.

Kontroler pamięci SDRAM LPDDR2 obsługujący interfejs UniPHY

Kontroler interfejsu pamięci SDRAM LPDDR2 ze zintegrowanym interfejsem Platform Designer. Obsługa UniPHY.

Kontroler pamięci SRAM QDR II/QDR II+ obsługujący interfejs UniPHY

Kontroler interfejsu pamięci SRAM QDR II/QDR II+ obsługujący urządzenia QDR II z seriami 2 i 4 pakietów. Kontroler wykorzystuje również interfejs UniPHY z niskim opóźnieniem.

Kontroler RLDRAM II obsługujący interfejs UniPHY

Kontroler interfejsu pamięci RLDRAM II obsługuje wspólne i oddzielne wejścia/wyjścia w urządzeniach RLDRAM II. Kontroler wykorzystuje również interfejs UniPHY z niskim opóźnieniem.

Kontroler pamięci SRAM QDR II/QDR II+/QDR II+ Xtreme obsługujący urządzenia Intel® Arria® 10

Kontroler interfejsu pamięci SRAM QDR II/QDR II+/QDR II+ Xtreme ze zintegrowanym interfejsem Platform Designer. Ten kontroler obsługuje tylko układy FPGA i SoC Intel® Arria 10.

Pytania i odpowiedzi na temat pakietu podstawowego IP

Oto odpowiedzi na często zadawane pytania na temat pakietu podstawowego Intel® FPGA IP:

Pakiet podstawowy Intel® FPGA IP to zestaw licencji wieczystych na w pełni funkcjonalne wersje niektórych z najpopularniejszych rdzeni własności intelektualnej (IP) Intel® FPGA. Zobacz powyższą tabelę 1. Funkcje Intel® FPGA IP w pakiecie podstawowym zawierającą pełną listę rdzeni objętych licencją.

Pełne licencje na cały pakiet podstawowy Intel® FPGA IP są przyznawane bezpłatnie przy zakupie licencji na oprogramowanie Intel Quartus Prime w wersji standardowej lub Pro. Użytkownicy innych wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime, jak Lite lub Development Kit, także mogą uzyskać dostęp do rdzeni Intel FPGA IP w pakiecie podstawowym IP, korzystając z wyjątkowej funkcji oceny sprzętu o nazwie Intel® FPGA IP Evaluation Mode lub kupując licencję na pakiet podstawowy IP.

Rdzenie w pakiecie podstawowym IP są częścią biblioteki Intel® FPGA IP. Funkcje pobierania i instalacji rdzeni Intel® FPGA IP zostały wbudowane w oprogramowanie Intel® Quartus® Prime. Po pobraniu dowolnej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime z centrum pobierania można natychmiast rozpocząć pracę ze wszystkimi rdzeniami Intel® FPGA IP, w tym z pakietem podstawowym IP.

Jeśli nie jesteś użytkownikiem oprogramowania Intel® Quartus® Prime w wersji Standard lub Pro albo korzystasz z innych wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime, jak Lite lub Development Kit, możesz zamówić licencję stanowiskową na pakiet. Po zamówieniu licencji wystarczy odwiedzić witrynę internetową licencjonowania produktów Intel, aby utworzyć lub zaktualizować plik licencji:

Tak! Mając plik licencji Intel® Quartus® Prime, otrzymasz licencje na każdy z tych rdzeni. Jeśli nie wiesz, jaką masz licencję, wykonaj czynności opisane powyżej, odwiedź witrynę internetową licencjonowania produktów Intel i zaktualizuj plik licencji.

Bezpłatna funkcja Intel® FPGA IP Evaluation Mode umożliwia generowanie modeli, symulowanie ich z wykorzystaniem standardowych symulatorów i generowanie ograniczonych czasowo plików programów FPGA. Jeśli postanowisz przejść na pełną produkcję, musisz kupić odpowiednią licencję. Bezpłatne licencje wieczyste na pakiet podstawowy IP pozwalają na korzystanie z rdzeni na potrzeby pełnej produkcji.

Po pobraniu licencji na pakiet podstawowy IP nadal można bezterminowo korzystać ze starszych wersji rdzeni wydanych w tym czasie. Aby korzystać z najnowszych rdzeni pakietu podstawowego IP i nowych rdzeni IP dodanych do tego pakietu, należy kupić licencję na odnowienie pakietu podstawowego (ISPR-BASE) lub odnowić subskrypcję oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

Jeśli nie jesteś użytkownikiem oprogramowania Intel® Quartus® Prime w wersji Standard lub Pro albo korzystasz z innych wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime, jak Lite lub Development Kit, możesz zamówić licencję stanowiskową na pakiet. Po zamówieniu licencji wystarczy odwiedzić witrynę internetową licencjonowania produktów Intel, aby utworzyć lub zaktualizować plik licencji:

Tak! Mając plik licencji Intel® Quartus® Prime, otrzymasz licencje na każdy z tych rdzeni. Jeśli nie wiesz, jaką masz licencję, wykonaj czynności opisane powyżej, odwiedź witrynę internetową licencjonowania produktów Intel i zaktualizuj plik licencji.

Bezpłatna funkcja Intel® FPGA IP Evaluation Mode umożliwia generowanie modeli, symulowanie ich z wykorzystaniem standardowych symulatorów i generowanie ograniczonych czasowo plików programów FPGA. Jeśli postanowisz przejść na pełną produkcję, musisz kupić odpowiednią licencję. Bezpłatne licencje wieczyste na pakiet podstawowy IP pozwalają na korzystanie z rdzeni na potrzeby pełnej produkcji.

Po pobraniu licencji na pakiet podstawowy IP nadal można bezterminowo korzystać ze starszych wersji rdzeni wydanych w tym czasie. Aby korzystać z najnowszych rdzeni pakietu podstawowego IP i nowych rdzeni IP dodanych do tego pakietu, należy kupić licencję na odnowienie pakietu podstawowego (ISPR-BASE) lub odnowić subskrypcję oprogramowania Intel® Quartus® Prime.