Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Sterownik Intel® QuickAssist Technology dla systemu Linux* — wersja 1.7 oprogramowania sprzętego

sterownik Intel® QuickAssist Technology dla systemu Windows* — wersja 1.7 oprogramowania sprzętego

Sterownik Intel® QuickAssist Technology dla FreeBSD* — wersja 1.7 oprogramowania sprzętowego