Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — EFI*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Linux*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — ESX*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — FreeBSD*

karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2016*

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Windows*

Sterownik karty sieciowej Intel® dla urządzeń z serii E810 w systemie Linux*

Pakiet binarny wireless edge z serii Intel® Ethernet 800

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — Linux*

Pakiet dynamicznej personalizacji urządzeń telekomunikacyjnych (Comms) z serii Intel® Ethernet 800 (DDP)

Intel Ethernet poleceń cmdlet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell* i karta sieciowa Intel® Ethernet z serii E810