Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Wtyczka Intel® ESXCLI do zarządzania kartami sieciowymi Intel® Ethernet

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — EFI*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — ESX*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Linux*

karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2019*

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Narzędzia administracyjne do Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej Intel® dla systemu Windows Server 2016*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Windows*

Intel Ethernet poleceń cmdlet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell* i karta sieciowa Intel® Ethernet z serii E810

Sterownik karty sieciowej Intel® dla urządzeń z serii E810 w systemie Linux*

Sterownik linux* RDMA dla kontrolerów Intel® Ethernet E810 i X722

Dynamiczna personalizacja urządzeń z serii Intel® Ethernet 800 (DDP) dla pakietu Wireless Edge

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — VMware ESX*

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — Windows*

Pakiet dynamic device personalization (DDP) z serii Intel® Ethernet 800 dla telekomunikacji (Comms)