Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Adapter User Guide for Intel® Ethernet Adapters

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Intel® Ethernet informacje o wersji produktu

Przewodnik użytkownika karty sieciowej dla kart sieciowych Intel® Ethernet

Intel® Ethernet Product Release Notes

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2019*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, Preboot Images, and EFI Drivers

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2022*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2016*

Ethernet Port Configuration Tool (All Supported OSs)

Ethernet Port Configuration Tool - Windows*

Ethernet Port Configuration Tool - EFI*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Network Adapters E810 Series—Windows*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — Windows*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet (wszystkie obsługiwane systemy operacyjnie)

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — VMware ESX*

Narzędzie do konfiguracji portów Ethernet — EFI*

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — EFI

Narzędzie aktualizacji pamięci trwałej (NVM) dla kart sieciowych z serii Intel® Ethernet E810 — Windows*

karta Intel® Ethernet kompletny pakiet sterowników

Narzędzie do uruchamiania połączeń Intel® Ethernet, obrazy preboot i sterowniki EFI

Narzędzia administracyjne dla Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2019*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2022*

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla systemu Windows Server 2016*

Narzędzie aktualizacji pamięci nieulotnej (NVM) dla serii karta sieciowa Intel® Ethernet E810

Administrative Tools for Intel® Network Adapters

Sterownik karty sieciowej firmy Intel® dla urządzeń z serii E810 w systemie Linux*

Intel® Ethernet poleceń cmdlet dla systemu Microsoft Windows* dla narzędzia PowerShell* i karta sieciowa Intel® Ethernet z serii E810

Sterownik funkcji wirtualnej karty sieciowej Intel® FreeBSD* dla serii Intel® Ethernet Controller 700 i E810