Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Rodzina systemów BIOS Intel® Server Board S2600WF i aktualizacja oprogramowania sprzętowego dla Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) oraz WinPE*

Zapisz i przywróć narzędzie do konfiguracji systemu (SYSCFG)

Narzędzie do pobierania informacji o systemie (SysInfo)

Narzędzie do rejestracji zdarzeń systemu (BOOT) Viewer