Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool wiersza polecenia (interfejs wiersza poleceń)

Technologia pamięci Intel® Rapid oprogramowanie instalacyjne sterowników z pamięcią Intel® Optane™ (platformy ósmej i dziewiątej generacji)

Intel® RSTCLI Pro do pamięci Intel® Optane™

Intel® SSD Firmware Update Tool