Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
NA
US HTS
8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SL8JC

871238
PCN
871241
PCN
871245
PCN | MDDS

SL8JD

871244
PCN | MDDS