Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
5A992C
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8471500150

INFORMACJE O PCN/MDDS

999KXV
PCN | MDDS
999KZ6
PCN | MDDS
99A6F5
PCN