Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
5A992C
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8471500150

INFORMACJE O PCN/MDDS

999L0T
PCN | MDDS
999L10
PCN | MDDS
99A6F4
PCN