Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool wiersza polecenia (interfejs wiersza poleceń)

Intel® SSD Firmware Update Tool

Sterowniki dla dysków Intel® SSD centrum danych NVMe* Microsoft Windows*