Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (interfejs wiersza poleceń)

Sterowniki datacenter NVMe* Microsoft Windows* dla dysków Intel® SSD

Intel® SSD Firmware Update Tool