Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
Różni się w zależności od produktu
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SL8UZ

875297
PCN | MDDS

SL8V3

875299
PCN | MDDS
875302
PCN | MDDS
875304
PCN | MDDS

SLJB2

916299
PCN | MDDS

SLJB3

916300
PCN | MDDS

SLJB8

916939
PCN | MDDS

SLJB9

916940
PCN | MDDS