Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
5A992CN3
CCATS
Różni się w zależności od produktu
US HTS
8542310001

INFORMACJE O PCN/MDDS

SRH58

999V8G
PCN | MDDS

SRH5A

999V8M
PCN | MDDS