Informacje na temat przestrzegania przepisów handlowych

ECCN
EAR99
CCATS
NA
US HTS
Różni się w zależności od produktu

INFORMACJE O PCN/MDDS

99A2P2
PCN | MDDS
99A2P3
PCN | MDDS
99A2P6
PCN | MDDS
99A2PC
PCN | MDDS
99A2PD
PCN | MDDS