Niezbędne zasoby

Kolekcja produktów
Opcje modułów zarządzania
Stan
Launched
Data rozpoczęcia
Q1'21
Przygotowanie do wycofania z produkcji
2023
Zawiadomienie o wycofaniu z oferty
Friday, May 5, 2023
Ostatnie zamówienie
Friday, June 30, 2023
Obejmuje elementy
(1) Software electronic key that enables:
- Single license for Intel® Data Center Manager
- Virtual Media Image Redirection (HTML5 and Java)
- Virtual Media over Network Share and Local Folder
- Active Directory Support
- Full System Firmware Update (for updating drives, memory, RAID)
- Out-of-Band Hardware RAID management
- Embedded SNMP-SA

Informacje dodatkowe

Opis
Software electronic key to be uploaded to the BMC