Najnowsze sterowniki i oprogramowanie

Dostępne pliki do pobrania:
Wszystkie

Nazwa

Aktualizacja systemu BIOS [EBTGL357]

Narzędzie Intel® NUC Watchdog Timer

Technologia pamięci Intel® Rapid dla 64-bitowej wersji systemu Windows® 10 dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11

sterownik szeregowe we/wy Intel® dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11

Sterownik Intel® Management Engine dla systemu Windows® 10 64-bitowego dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11

Sterownik Intel® Wireless Bluetooth® dla 64-bitowego systemu Windows® 10 dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11

Sterownik DCH Thunderbolt™ 3 dla systemu Windows® 10 dla intel® NUC

Intel® Graphics Driver dla 64-bitowego systemu Windows® 10 dla elementu obliczeniowego Intel® NUC 11

Sterownik akceleratora punktacji Intel® GNA dla intel® NUC